Slight rain
11°C
 

Πρόσκληση για Οικονομική Επιτροπή (12/02/2020)

7 Φεβρουαρίου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιασμός 7 -2-2020
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 969
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ

Ταχ. Δ/νση: 69200 ΙΑΣΜΟΣ
Πληροφορίες: Καλογιαντσίδου Ελένη
Τηλ. 2534350104

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιάσμου.

Ο Δήμαρχος Δήμου Ιάσμου, με την ιδιότητα του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, καλεί τα μέλη της οικονομικής Επιτροπής:

 1. Αλή Οζάν, Αντ/δρος Οικ. Επιτροπής.
 2. Μουεμίν Ερτζάν, μέλος, Οικ. Επιτροπής.
 3. Γιαλούτς Οκτάϊ, μέλος Οικ. Επιτροπής.
 4. Αρήφ Μεχμέτ, μέλος Οικ. Επιτροπής.
 5. Αμούτζας Κυριάκος, μέλος Οικ. Επιτροπής.
 6. Ιμάμ Τζανέρ, μέλος Οικ. Επιτροπής.

Σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα στις 12-2-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ .για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για το παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 2/2020 υπηρεσίας και των όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο: Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση των ενεργειών των Πακέτων Εργασίας 3.3 (WP 3.3 Δειγματοληψία για τον προσδιορισμό της τοπικής νοσηρότητας στις περιοχές του έργου) και 5.4 (WP 5.4 Eφαρμογή πιλοτικού μοντέλου πρόληψης στην περιοχή-στόχο) στα πλαίσια υλοποίησης του έργου: «Ο Υγιής Δήμος» / «The Healthy Municipality» – «Policies for Enhancing Access to Health Services in Deprived Areas» του Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας “Interreg V-A Cooperation Programme: GREECE-BULGARIA 2014-2020”
 2. Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για τη δημόσια σύμβαση με τίτλο : <<Προμήθεια μηχανήματος έργου και ανυψωτικού καλαθοφόρου οχήματος >>
 3. Έγκριση 2ου Πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών προδιαγραφών της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού για την ανάδειξη Προμηθευτή στον Διεθνή Ανοιχτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό της 5ης Σεπτεμβρίου 2019 με θέμα: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ», έως του ποσού των 1.209.415,09 € πλέον ΦΠΑ 24%,
 4. Έγκριση 1ου Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών για την Αποσφράγιση (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» για την προμήθεια «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των ιατρείων του Δήμου Ιάσμου που θα υλοποιηθεί στα πλαίσια του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A “Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020 («Policies for Enhancing Acess to Health Services in Deprived Areas» με ακρωνύμιο The Healthy Municipality) εκτιμώμενης αξίας 40.322,58 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ 24%.
 5. Έγκριση 1ου Πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού του Δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 95, παρ. 2α του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη μειοδότη του έργου: «ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ»
 6. Έγκριση της υπ’ αριθ. 3/2020, απόφασης Δ.Σ του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ» (ΚΕ.Π.Α.Κ.Α.Δ.Ι.) με θέμα << τροποποίηση προϋπολογισμού ,έτους 2020 του <<ΚΕ.Π.Α.Κ.Α.Δ.Ι>> .
 7. Επεκτάσεις δικτύων ΦΟΠ έτους 2020 (χορήγηση νέων παροχών )
 8. Πρόσληψη 2 δικηγόρων της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιάσμου με σχέση εργασίας έμμισθης εντολής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν. 4194/2013.
 9. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών στην υπηρεσία καθαριότητας.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

  ΜΟΥΜΙΝ ΟΝΤΕΡ

  Last modified: 14 Φεβρουαρίου 2020

Comments are closed.