Δήμος Ιάσμου

Ο Δήμος Ιάσμου είναι δήμος της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Ιάσμου και Σώστου και της κοινότητας Αμαξάδων. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 485,3 τ.χλμ. και ο πληθυσμός του 13.810 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2011. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε ο Ίασμος

Ενότητες και οικισμοί

Ο Δήμος Ιάσμου διαιρείται σε 3 «δημοτικές ενότητες» . Κάθε ενότητα διαιρείται σε «κοινότητες», οι οποίες αντιστοιχούν στα διαμερίσματα των καταργηθέντων ΟΤΑ. Οι σημερινές κοινότητες του Δήμου, ήταν αυτόνομες κοινότητες και δήμοι πριν την εφαρμογή του προγράμματος Καποδίστρια.

Δημοτική ενότητα Ιάσμου

Η δημοτική ενότητα (και πρώην δήμος) Ιάσμου αποτελείται από 3 κοινότητες (πρώην δημοτικά διαμερίσματα) και έχει συνολικό πληθυσμό 5703 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2011. Η έκτασή της είναι 200,4 Km2.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΑΣΜΟΥ5,703
Δημοτική Κοινότητα Ιάσμου4,399
Γαλήνη289
Διαλαμπή469
Ίασμος2,586
Ιππικόν37
Κοπτερόν810
Μελίταινα15
Μωσαϊκόν193
Τοπική Κοινότητα Αμβροσίας766
Αμβροσία432
Μικρόν Παλλάδιον60
Παλλάδιον274
Τοπική Κοινότητα Σάλπης538
Γλυκονέριον68
Σάλπη470

Δημοτική ενότητα Σώστου

Η δημοτική ενότητα (και πρώην δήμος) Σώστου αποτελείται από 7 κοινότητες (πρώην δημοτικά διαμερίσματα) και έχει συνολικό πληθυσμό 6334 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2011. Έδρα του πρώην δήμου ήταν ο Σώστης.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΩΣΤΟΥ6,334
Δημοτική Κοινότητα Ασωμάτων2,851
Αγίασμα326
Ασώματοι712
Δύμη403
Θάμνα513
Ρίζωμα287
Φοιτητικές Εστίες Δ.Π.Θ.346
Φωλέα264
Τοπική Κοινότητα Κερασέας8
Κερασέα8
Τοπική Κοινότητα Ληνού411
Ληνός411
Τοπική Κοινότητα Μέγα Πιστού886
Μέγα Πιστόν886
Τοπική Κοινότητα Μίσχου729
Μίσχος729
Τοπική Κοινότητα Πολυάνθου737
Κρυστάλλη9
Πολύανθον712
Τρίκορφον16
Τοπική Κοινότητα Σώστη712
Σώστης712

Δημοτική ενότητα Αμαξάδων

Η τοπική ενότητα Αμαξάδων έχει συνολικό πληθυσμό 1.773 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2011. Η Κοινότητα Αμαξάδων ήταν η παλαιότερη κοινότητα του νομού Ροδόπης. Συστάθηκε το 1951 και διατηρήθηκε αμετάβλητη μέχρι το 2010.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΑΞΑΔΩΝ1,773
Τοπική Κοινότητα Αμαξάδων1,773
Αμαξάδες1,195
Άνω Αμαξάδες563
Μοναχοί15

Comments are closed.