Τοπικές Κοινότητες

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΑΞΑΔΩΝ

 α/αΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΙΔΙΟΤΗΤΑ
1ΚΙΝΑΛΗΙΚΣΑΝΠΡΟΕΔΡΟΣ
2ΚΙΟΣΕΑΪΣΕΜΕΛΟΣ
3ΧΑΤΖΗ ΑΜΕΤΑΔΕΜΜΕΛΟΣ
4ΓΙΑΛΟΥΤΣΝΙΑΖΗΜΕΛΟΣ
5ΧΑΛΗΛΑΪΝΤΙΝΜΕΛΟΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΒΡΟΣΙΑΣ

 α/αΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΙΔΙΟΤΗΤΑ
1ΔΗΜΟΤΖΙΚΗΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΠΡΟΕΔΡΟΣ
2ΜΠΑΣΔΑΝΗΙΩΑΝΝΑΜΕΛΟΣ
3ΖΑΒΟΣΓΡΗΓΟΡΙΟΣΜΕΛΟΣ
4ΜΠΙΚΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣΜΕΛΟΣ
5ΕΜΙΝΟΜΟΥΡΜΕΛΟΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΩΜΑΤΩΝ

 α/αΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΙΔΙΟΤΗΤΑ
1ΣΑΛΗΧΣΑΜΠΑΝΠΡΟΕΔΡΟΣ
2ΚΑΤΣΑΚΟΓΛΟΥΑΪΧΑΝΜΕΛΟΣ
3ΧΑΣΑΝΕΡΟΛΜΕΛΟΣ
4ΜΠΑΛΤΖΗΣΕΡΔΑΡΜΕΛΟΣ
5ΜΟΥΣΤΑΦΑΝΟΥΡΕΤΙΝΜΕΛΟΣ
6ΑΜΕΤΝΙΛΑΪΜΕΛΟΣ
7ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΔΟΥΕΛΛΗΜΕΛΟΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΑΣΜΟΥ

 α/αΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΙΔΙΟΤΗΤΑ
1ΜΠΟΥΚΑΣΗΛΙΑΣΠΡΟΕΔΡΟΣ
2ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΜΕΛΟΣ
3ΓΕΜΕΝΕΤΖΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΜΕΛΟΣ
4ΕΡΚΕΚΟΥΝΑΛΜΕΛΟΣ
5ΚΑΜΠΑΤΖΟΥΝΕΪΤΜΕΛΟΣ
6ΜΟΥΜΙΝΟΥΖΕΪΡΜΕΛΟΣ
7ΣΑΛΗΣΕΡΝΤΑΛΜΕΛΟΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΗΝΟΥ

 α/αΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΙΔΙΟΤΗΤΑ
1ΜΟΥΜΙΝΡΑΜΑΔΑΝΠΡΟΕΔΡΟΣ
2ΡΑΜΑΔΑΝΜΟΥΜΙΝΜΕΛΟΣ
3ΧΑΣΑΝΓΚΙΟΥΝΑΪΜΕΛΟΣ
4ΜΟΥΣΤΑΦΑΕΜΡΑΧΜΕΛΟΣ
5ΜΟΥΣΤΑΦΑΕΡΔΑΛΜΕΛΟΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑ ΠΙΣΤΟΥ

 α/αΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΙΔΙΟΤΗΤΑ
1ΧΑΣΑΝΣΕΡΧΑΤΠΡΟΕΔΡΟΣ
2ΙΔΡΙΖΙΛΚΕΡΜΕΛΟΣ
3ΙΜΠΡΑΜΧΑΣΑΝΜΕΛΟΣ
4ΧΟΥΣΕΙΝΜΟΥΣΤΑΦΑΜΕΛΟΣ
5ΧΟΥΣΕΙΝΝΑΪΛΜΕΛΟΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΙΣΧΟΥ

 α/αΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΙΔΙΟΤΗΤΑ
1ΑΜΕΤΟΖΓΚΙΟΥΡΠΡΟΕΔΡΟΣ
2ΤΣΟΝΚΑΜΠΙΛΑΛΜΕΛΟΣ
3ΒΕΛΗΝΙΔΑΜΕΛΟΣ
4ΜΟΥΣΤΑΦΑΕΡΔΑΛΜΕΛΟΣ
5ΜΟΥΜΙΝΚΕΝΑΝΜΕΛΟΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΑΝΘΟΥ

 α/αΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΙΔΙΟΤΗΤΑ
1ΧΑΣΑΝΕΣΙΝΠΡΟΕΔΡΟΣ
2ΤΖΑΝΑΒΑΡ ΑΛΗΕΡΤΖΑΝΜΕΛΟΣ
3ΜΟΥΜΙΝΔΟΥΪΓΟΥΜΕΛΟΣ
4ΧΟΥΜΕΤΜΟΥΜΙΝΜΕΛΟΣ
5ΑΧΜΕΤΧΑΚΑΝΜΕΛΟΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΛΠΗΣ

 α/αΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΙΔΙΟΤΗΤΑ
1ΚΟΥΤΣΟΜΙΧΑΛΗΖΩΗΠΡΟΕΔΡΟΣ
2ΠΑΤΤΑΣΣΤΑΥΡΟΣΜΕΛΟΣ
3ΚΑΤΡΑΝΤΖΗΣΘΩΜΑΣΜΕΛΟΣ
4ΜΠΙΤΙΛΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΜΕΛΟΣ
5ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΜΕΛΟΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΩΣΤΟΥ

 α/αΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΙΔΙΟΤΗΤΑ
1ΚΑΛΠΑΝΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΠΡΟΕΔΡΟΣ
2ΚΕΠΕΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΜΕΛΟΣ
3ΝΙΚΟΛΑΟΥΑΝΤΩΝΙΟΣΜΕΛΟΣ
4ΧΟΥΣΕΪΝΝΕΤΖΙΜΠΕΤΙΝΜΕΛΟΣ
5ΑΜΕΤΑΪΣΕΜΕΛΟΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΣΕΑΣ

 α/αΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΙΔΙΟΤΗΤΑ
1ΜΟΥΜΙΝΣΑΛΗΠΡΟΕΔΡΟΣ

Comments are closed.