Αντιδήμαρχοι

ΓΙΑΛΟΥΤΣ Οκτάι

Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας, Τεχνικών Έργων και Πολιτικής Προστασίας

Έχει αναλάβει τις αρμοδιότητες:

 • Περιβάλλοντος (όλες οι περιγραφόμενες αρμοδιότητες στο άρθρο 75 & Ι εδάφιο β του Ν.3463/2006 ως ισχύει)
 • Ποιότητας Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων και Οικισμών (όλες οι περιγραφόμενες αρμοδιότητες στο άρθρο 75 & Ι εδάφιο γ του Ν.3463/2006 ως ισχύει)
 • Πολιτικής Προστασίας (όλες οι περιγραφόμενες αρμοδιότητες στο άρθρο 75 & Ι εδάφιο ζ του Ν.3463/2006 ως ισχύει)

δείτε περισσότερα…


ΓΙΟΥΣΟΥΦ Γιουσούφ


Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Αδέσποτων Ζώων

Έχει αναλάβει τις αρμοδιότητες:

 • Ανάπτυξης (όλες οι περιγραφόμενες αρμοδιότητες στο άρθρο 75 & Ι εδάφιο α του Ν.3463/2006 ως ισχύει)
 • Αγροτικής Ανάπτυξης (όλες οι περιγραφόμενες αρμοδιότητες στο άρθρο 75 & Ι εδάφιο η του Ν.3463/2006 ως ισχύει)
 • Περισυλλογής Αδέσποτων Ζώων (οι περιγραφόμενες αρμοδιότητες στο άρθρο 75 & Ι εδάφιο γ περ. 10 του Ν.3463/2006 ως ισχύει)

δείτε περισσότερα…


ΜΟΥΜΙΝ Μουμίν

Αντιδήμαρχος Ύδρευσης,
Άρδευσης και Αποχέτευσης

Έχει αναλάβει τις αρμοδιότητες:

 • Άρδευσης (περιγραφόμενες αρμοδιότητες άρδευσης στο άρθρο 75 & Ι εδάφιο α περ. 7 του Ν.3463/2006 ως ισχύει)
 • Αποχέτευσης (περιγραφόμενες αρμοδιότητες αποχέτευσης – βιολογικού καθαρισμού στο άρθρο 75 & Ι εδάφιο β περ. 4 του Ν.3463/2006 ως ισχύει)
 • Ύδρευσης (περιγραφόμενες αρμοδιότητες ύδρευσης στο άρθρο 75 & Ι εδάφιο γ περ. 1 του Ν.3463/2006 ως ισχύει)

δείτε περισσότερα

ΜΠΑΤΖΙΟΥ Λεμονιά

Αντιδήμαρχος Διοικητικού – Οικονομικού

Έχει αναλάβει τις αρμοδιότητες:

 • Διοικητικών – Οικονομικών Θεμάτων (όλες οι περιγραφόμενες αρμοδιότητες κρατικού χαρακτήρα στο άρθρο 75 & ΙΙ του Ν.3463/2006 ως ισχύει)

δείτε περισσότερα…
ΧΟΥΣΕΙΝ Σαλήμ

Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού

Έχει αναλάβει τις αρμοδιότητες:

 • Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού (όλες οι περιγραφόμενες αρμοδιότητες στο άρθρο 75 & Ι εδάφιο στ του Ν.3463/2006 ως ισχύει)

δείτε περισσότερα…
Comments are closed.