Αντιδήμαρχοι

ΜΟΥΕΜΙΝ Ερτζάν

Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης, Απασχόλησης, Τουρισμού, Επενδύσεων, Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων

Έχει αναλάβει:

Τις αρμοδιότητες Ανάπτυξης, Επενδύσεων, Απασχόλησης, Τουρισμού και Διεθνών Σχέσεων  και ιδίως

  • τα θέματα πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας, Αλιείας)
  • τα θέματα προβολής και Τουρισμού

δείτε περισσότερα…

ΑΛΗ Οζάν

Αντιδήμαρχος Διοικητικού-Οικονομικού  

Έχει αναλάβει:

Τις αρμοδιότητες Διοικητικών Θεμάτων  και ιδίως

  • την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα  των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών,Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης. 

δείτε περισσότερα…


ΑΡΗΦ Μεχμέτ

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Τεχνικών Έργων, Πολιτικής Προστασίας, Αδέσποτων Ζώων, Περιβάλλοντος και Πρασίνου

Έχει αναλάβει:

Τις αρμοδιότητες Τεχνικών Έργων  και ιδίως:

  • Την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου

δείτε περισσότερα…


ΓΙΑΛΟΥΤΣ Οκτάι

Αντιδήμαρχος Υγείας, Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού

Έχει αναλάβει:

  • Τις αρμοδιότητες Θεμάτων Κοινωνικής υπηρεσίας, κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης
  • Τις αρμοδιότητες Θεμάτων  Παιδείας, Νεολαίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού

δείτε περισσότερα…


ΧΟΥΣΕΙΝ Σαλήμ

Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαφάνειας

Έχει αναλάβει τις αρμοδιότητες:

Α. Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες των αρμοδίων υπηρεσιακών μονάδων που αφορούν στη διοικητική μεταρρύθμιση, τη διαχείριση ποιότητας των υπηρεσιών και τον επιχειρησιακό προγραμματισμό και ειδικότερα:

δείτε περισσότερα

Comments are closed.