Αντιδήμαρχοι

ΓΙΑΛΟΥΤΣ Οκτάι

Αντιδήμαρχος Υγείας, Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού

Έχει αναλάβει τις αρμοδιότητες:

  • Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (όλες οι περιγραφόμενες αρμοδιότητες στο άρθρο 75 & Ι εδάφιο ε του Ν.3463/2006 ως ισχύει)
  • Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού (όλες οι περιγραφόμενες αρμοδιότητες στο άρθρο 75 & Ι εδάφιο στ του Ν.3463/2006 ως ισχύει)

δείτε περισσότερα…


ΑΛΗ Οζάν


Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης, Ανεργίας και Απασχόλησης  

Έχει αναλάβει τις αρμοδιότητες:

  • Ανάπτυξης (όλες οι περιγραφόμενες αρμοδιότητες στο άρθρο 75 & Ι εδάφιο α του Ν.3463/2006 ως ισχύει)
  • Αγροτικής Ανάπτυξης (όλες οι περιγραφόμενες αρμοδιότητες στο άρθρο 75 & Ι εδάφιο η του Ν.3463/2006 ως ισχύει)

δείτε περισσότερα…


ΑΡΗΦ Μεχμέτ

Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Σώστου

Έχει αναλάβει τις αρμοδιότητες:

  • Διοικητικών – Οικονομικών Θεμάτων (όλες οι περιγραφόμενες αρμοδιότητες κρατικού χαρακτήρα στο άρθρο 75 & ΙΙ του Ν.3463/2006 ως ισχύει)

δείτε περισσότερα…


ΜΟΥΕΜΙΝ Ερτζάν

Αντιδήμαρχος για τις Δημοτικές Ενότητες Ιάσμου και Αμαξάδων

Έχει αναλάβει τις αρμοδιότητες:

  • Διοικητικών – Οικονομικών Θεμάτων (όλες οι περιγραφόμενες αρμοδιότητες κρατικού χαρακτήρα στο άρθρο 75 & ΙΙ του Ν.3463/2006 ως ισχύει)

δείτε περισσότερα…


ΧΟΥΣΕΙΝ Σαλήμ

Αντιδήμαρχος Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Άρδευσης

Έχει αναλάβει τις αρμοδιότητες:

  • Άρδευσης (περιγραφόμενες αρμοδιότητες άρδευσης στο άρθρο 75 & Ι εδάφιο α περ. 7 του Ν.3463/2006 ως ισχύει)
  • Αποχέτευσης (περιγραφόμενες αρμοδιότητες αποχέτευσης – βιολογικού καθαρισμού στο άρθρο 75 & Ι εδάφιο β περ. 4 του Ν.3463/2006 ως ισχύει)

δείτε περισσότερα

Comments are closed.