Προκηρύξεις

Προκηρύξεις

Διακήρυξη Δημοπρασίας για την Εκμίσθωση Δημοτικών Αγροτικών Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Ίασμος, 09-06-2021 ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ.4284 Ο...

9 Ιουνίου 2021

Read More

Προκηρύξεις

Διακήρυξη Δημοπρασίας για την Εκμίσθωση Δημοτικών Αγροτικών Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Ίασμος, 09-06-2021 ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ.4283 Ο...

9 Ιουνίου 2021

Read More

Προκηρύξεις

Διακήρυξη Δημοπρασίας για την Εκμίσθωση Δημοτικών Αγροτικών Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Ίασμος, 09-06-2021 ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ.4282 Ο...

9 Ιουνίου 2021

Read More

Προκηρύξεις

Επαναπροκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Επαναροκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό για...

28 Μαΐου 2021

Read More

Προκηρύξεις

Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για Ανάπλαση Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Ιάσμου

Ο Δήμαρχος Ιάσμου προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με...

27 Μαΐου 2021

Read More

Προκηρύξεις

Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για Ανάπλαση Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Ιάσμου

Ο Δήμαρχος Ιάσμου προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο...

17 Μαΐου 2021

Read More

Προκηρύξεις

Προκήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για «Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Τ.Π.Σ.) Δήμου Ιάσμου»

Ο Δήμαρχος Ιάσμου προκηρύσσει διεθνή ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με...

24 Μαρτίου 2021

Read More

Προκηρύξεις

Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για Κατασκευή Αγωγών Ομβρίων Υδάτων

Ο Δήμαρχος Ιάσμου προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο...

9 Νοεμβρίου 2020

Read More

Προκηρύξεις

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιασμός, 20-10-2020 ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Αριθ. Πρωτ. 7212 ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ...

20 Οκτωβρίου 2020

Read More