Προκηρύξεις

Προκηρύξεις

Πρόσληψη τριών (3) Ειδικών Συνεργατών με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Έχοντας  υπόψη: Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 59 του...

4 Ιανουαρίου 2022

Read More

Προκηρύξεις

Διακήρυξη Δημοπρασίας για την Εκμίσθωση Δημοτικών Αγροτικών Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Ίασμος, 10-12-2021 ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ.9259 Ο...

11 Δεκεμβρίου 2021

Read More

Προκηρύξεις

Διακήρυξη Δημοπρασίας για την Εκμίσθωση Δημοτικών Αγροτικών Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Ίασμος, 10-12-2021 ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ.9258 Ο...

10 Δεκεμβρίου 2021

Read More

Προκηρύξεις

ΣΟΧ 1/2021 – Πρόσληψη Προσωπικού με Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Το «Κέντρο Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου Ιάσμου»...

9 Δεκεμβρίου 2021

Read More

Προκηρύξεις

ΣΟΧ 3/2021 Πρόσληψη Ενός (1) Ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Ιάσμου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 3/2021 (ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ) για τη σύναψη...

26 Νοεμβρίου 2021

Read More

Προκηρύξεις

Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίου Παλαιού Δημοτικού Σχολείου

Ο Δήμαρχος Ιάσμου προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο...

24 Νοεμβρίου 2021

Read More

Προκηρύξεις

Προκήρυξη για την πρόσληψη δύο δικηγόρων με έμμισθη εντολή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιασμός, 10 Νοεμβρίου 2021 ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Αριθ. Πρωτ. 8198...

12 Νοεμβρίου 2021

Read More

Προκηρύξεις

Διακήρυξη Δημοπρασίας για την Εκμίσθωση Δημοτικής Έκτασης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Ίασμος, 22/10/2021 ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ.7640 Ο...

22 Οκτωβρίου 2021

Read More

Προκηρύξεις

Διακήρυξη Δημοπρασίας για την Εκμίσθωση Δημοτικής Έκτασης για Εγκατάσταση Κτηνοτροφικής Μονάδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Ίασμος, 22/10/2021 ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ.7641 Ο...

22 Οκτωβρίου 2021

Read More

Προκηρύξεις

ΣΟΧ 2/2021 – Πρόσληψη Προσωπικού με Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Ο ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις των άρθρων 37 έως και 42 του Ν....

21 Σεπτεμβρίου 2021

Read More