Προσκλήσεις

Προσκλήσεις

2η Πρόσκληση για δια Περιφοράς Συνεδρίαση ΔΣ (30/09/2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ίασμος, 25 Σεπτεμβριου 2020 ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ...

25 Σεπτεμβρίου 2020

Read More

Προσκλήσεις

1η Πρόσκληση για δια Περιφοράς Συνεδρίαση ΔΣ (30/09/2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ίασμος, 25 Σεπτεμβριου 2020 ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ...

25 Σεπτεμβρίου 2020

Read More

Προσκλήσεις

Πρόσκληση για δια Περιφοράς Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (28/09/2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιασμός, 24-09-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ...

24 Σεπτεμβρίου 2020

Read More

Προσκλήσεις

Πρόσκληση για δια Περιφοράς Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (28/09/2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιασμός, 24-09-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ...

24 Σεπτεμβρίου 2020

Read More

Προσκλήσεις

Πρόσκληση για δια Περιφοράς Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (07/09/2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιασμός, 21-08-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ...

3 Σεπτεμβρίου 2020

Read More

Προσκλήσεις

Πρόσκληση για δια Περιφοράς Συνεδρίαση ΔΣ (31/08/2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ίασμος, 27 Αυγούστου 2020 ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ ΑΡΙΘ....

27 Αυγούστου 2020

Read More

Προσκλήσεις

Πρόσκληση για δια Περιφοράς Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (27/08/2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιασμός, 27-08-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ...

26 Αυγούστου 2020

Read More

Προσκλήσεις

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Συμβουλίου της Κοινότητας Ιάσμου (27/08/2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ίασμος 24-08-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ...

24 Αυγούστου 2020

Read More

Προσκλήσεις

Πρόσκληση για δια Περιφοράς Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (25/08/2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιασμός, 21-08-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ...

21 Αυγούστου 2020

Read More

Προσκλήσεις

Πρόσκληση για δια Περιφοράς Οικονομική Επιτροπή (17/08/2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιασμός, 12-08-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ...

12 Αυγούστου 2020

Read More