Προσκλήσεις

Προσκλήσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τα Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων του Δήμου Ιάσμου

Ο Δήμος Ιάσμου προτίθεται να προβεί στην ανάθεση: Ασφάλιστρα μεταφορικών...

8 Απριλίου 2020

Read More

Προσκλήσεις

Πρόσκληση για Δια Περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (23/03/2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ίασμος, 19 Μαρτίου 2020 ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ ΑΡΙΘ....

19 Μαρτίου 2020

Read More

Προσκλήσεις

Πρόσκληση για δια Περιφοράς Οικονομική Επιτροπή (20/03/2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιασμός, 16-03-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ...

16 Μαρτίου 2020

Read More

Προσκλήσεις

ΚΕ.Π.Α.Κ.Α.Δ.Ι. – Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Σύμβασης με Πιστωτικό Ίδρυμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ίασμος, 16-03-2020 ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΠΗΣΑριθ. Πρωτ.: 67ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ...

16 Μαρτίου 2020

Read More

Προσκλήσεις

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Σύμβασης με Πιστωτικό Ίδρυμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ίασμος, 16-03-2020 ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΠΗΣΑριθ. Πρωτ.: 1629ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ...

16 Μαρτίου 2020

Read More

Προσκλήσεις

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Συμβουλίου της Κοινότητας Αμβροσίας (11/03/2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ίασμος 04-03-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ...

4 Μαρτίου 2020

Read More

Προσκλήσεις

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Συμβουλίου της Κοινότητας Ιάσμου (05/03/2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ίασμος 04-03-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ...

4 Μαρτίου 2020

Read More

Προσκλήσεις

Πρόσκληση για Οικονομική Επιτροπή (04/03/2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιασμός, 28-02-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ...

28 Φεβρουαρίου 2020

Read More

Προσκλήσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου

Ο Δήμος Ιάσμου στο πλαίσιο της υποστήριξης για την υλοποίηση του έργου με...

27 Φεβρουαρίου 2020

Read More

Προσκλήσεις

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Συμβουλίου της Κοινότητας Ιάσμου (03/03/2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ίασμος 26-02-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ...

26 Φεβρουαρίου 2020

Read More