Προσκλήσεις

Προσκλήσεις

Πρόσκληση για Οικονομική Επιτροπή (24/01/2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιασμός 24-01-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ...

20 Ιανουαρίου 2020

Read More

Προσκλήσεις

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Συμβουλίου της Κοινότητας Ληνού (23/01/2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ίασμος 15-01-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ...

16 Ιανουαρίου 2020

Read More

Προσκλήσεις

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Συμβουλίου της Κοινότητας Μίσχου (23/01/2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ίασμος 15-01-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ...

16 Ιανουαρίου 2020

Read More

Προσκλήσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Προμήθεια Πλαστικών Κάδων Απορριμάτων

Ο Δήμος Ιάσμου προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της Προμήθειας πλαστικών...

14 Ιανουαρίου 2020

Read More

Προσκλήσεις

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Συμβουλίου της Κοινότητας Αμβροσίας (17/01/2019)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ίασμος 10-01-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ...

13 Ιανουαρίου 2020

Read More

Προσκλήσεις

Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (23/12/2019)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΑΣΜΟΣ 19 Δεκεμβρίου 2019ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥΑΡΙΘ....

19 Δεκεμβρίου 2019

Read More

Προσκλήσεις

Πρόσκληση για Οικονομική Επιτροπή (23/12/2019)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιασμός 19-12-2019 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ...

19 Δεκεμβρίου 2019

Read More

Προσκλήσεις

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Συμβουλίου της Κοινότητας Ιάσμου (19/12/2019)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ίασμος 18-12-2019 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ...

18 Δεκεμβρίου 2019

Read More

Προσκλήσεις

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Συμβουλίου της Κοινότητας Ιάσμου (18/12/2019)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ίασμος 11-12-2019 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ...

12 Δεκεμβρίου 2019

Read More

Προσκλήσεις

Πρόσκληση για Οικονομική Επιτροπή (11/12/2019)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιασμός 5-12-2019 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ...

5 Δεκεμβρίου 2019

Read More