Πρόσκληση για συνεδρίαση, του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Αμαξάδων

12 Φεβρουαρίου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ίασμος 6-2-2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ 1004
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΑΜΑΞΑΔΩΝ

ΠΡΟΣ: Τον κ. Αλμπανίδη Κων/νο

Θ Ε Μ ΑΤΑ : Πρόσκληση για συνεδρίαση, του Τοπικού Συμβουλίου της
Τοπικής Κοινότητας Αμαξάδων.

Παρακαλείσθε όπως παραβρεθείτε στην συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Αμαξάδων που θα γίνει στις 18 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:οο π.μ., στο Κοινοτικό κατάστημα οικισμού Αμαξάδων.

1) Εξέταση της υπ. αριθ. 1009/6-2-2019 αίτηση του ΜΠΟΥΡΔΟΥΚ Αχμέτ του Μουμίν, κάτοικος Αμαξάδων, με την οποία ζητά να μειωμένο τιμολόγιο ύδρευσης, λόγω του ότι είναι άτομο με ειδικές ανάγκες, (ΑΜΕΑ), 91% τουλάχιστον, ποσοστό αναπηρίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΧΑΛΗΛ ΑΪΝΤΙΝ

Last modified: 11 Δεκεμβρίου 2019

Comments are closed.