Mainly clear
28°C
 

Πρόσκληση για δια Περιφοράς Συνεδρίαση ΔΣ (31/05/2021)

27 Μαΐου 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ίασμος, 27 Μαΐου 2021
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 4026
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Έχοντας υπόψη:

  1. Tις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της  παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, με τις αριθ. 149/13-3-2020 (ΑΔΑ 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 40/20930/31-3-2020 (ΑΔΑ 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών,
  2. Την µε αρ. 60249 /22-09-2020 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.,
  3. Την µε αρ. 163 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. (αρ. πρωτ. 33282/29-5-2020) και 
  4. Την με αριθ. 426 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών (αριθ. πρωτ. 77233/13-11-2020) 

προσκαλεί τα µέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σε ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στις  31 Μάιου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00.

Για κάθε θέμα θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά  από τη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετική εισήγηση και παρακαλείστε από την ηλεκτρονική λήψη της πρόσκλησης και των εισηγήσεων μέχρι και την Δευτέρα 31-5-2021 και έως ώρα 19:00 να ενημερώσετε ηλεκτρονικά μέσω e-mail (kalogian@iasmos.gr  ή dimosiasmou@gmail.com),  την γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου για τη θέση σας επί του κάθε θέματος (π.χ. υπέρ, κατά, παρών, λευκό, αποχή).

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:

  1. Έγκριση του εγχειριδίου Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου Ιάσμου για συγχρηματοδοτούμενα έργα,
  2. Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες σχολείων ( Β’  κατανομή 2021),
  3. Έγκριση των πράξεων Σχολικών Εφορειών Μ/κών Σχολείων του Δήμου που  εγκρίνουν τον απολογισμό οικονομικού έτους 2020,
  4. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για εγκατάσταση κτηνοτροφικών μονάδων (πρόχειρα ποιμνιοστάσια)που βρίσκεται στην κτηματική περιοχή Σάλπης ,  Κοπτερού και Ιάσμου,
  5. Αναμόρφωση – τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Ιάσμου του τρέχοντος έτους (3η  αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2021).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

MEXMET MEXMET

Last modified: 27 Μαΐου 2021

Comments are closed.