Overcast
24°C
 

Πρόσκληση για δια Περιφοράς Οικονομική Επιτροπή (20/03/2020)

16 Μαρτίου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιασμός, 16-03-2020
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 1933
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ

Ταχ. Δ/νση: 69200 ΙΑΣΜΟΣ
Πληροφορίες: Καλογιαντσίδου Ελένη
Τηλ. 2534350104

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιάσμου

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» όπως αυτές ισχύουν, καθώς και την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου αναφορικά με «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, προσκαλεί τα τακτικά µέλη της Οικονομικής Επιτροπής του ∆ήµου σε ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση στις 20/03/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00,

Για κάθε θέμα θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά από τη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής, σχετική εισήγηση και παρακαλείστε μέχρι και την Παρασκευή 20-03-2020 και ώρα 10.00 να ενημερώσετε ηλεκτρονικά (e mail) την γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής για τη θέση σας επί του κάθε θέματος (π.χ υπέρ , κατά , λευκό )

΄Οσον αφορά τα θέματα που θα συζητηθούν είναι :

  1. Πρόσληψη προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ( 8 ) οκτάμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών, στην υπηρεσία καθαριότητας-ηλεκτροφωτισμού του Δήμου μας.
  2. Ανάθεση υπηρεσιών αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων σε ιδιώτη για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών.
  3. Έγκριση 3ης τροποποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, και εισήγηση προς το Δ.Σ. για την έγκρισή της.
  4. Επεκτάσεις δικτύων ΦΟΠ έτους 2020 .
  5. ΄Εγκριση των όρων για εκμίσθωση και επανεκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στο Παλλάδιο με δημοπρασία.
  6. Μετατροπή σύμβασης εργασίας του υπαλλήλου Σκουλαρίκη Διαμαντή του Νικολάου από ορισμένου χρόνου σε αορίστου χρόνου.
  7. Μετατροπή σύμβασης εργασίας της υπαλλήλου Μουσταφά Νεζλιχάν του Ραήφ από ορισμένου χρόνου σε αορίστου χρόνου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΟΥΜΙΝ ΟΝΤΕΡ

Last modified: 16 Μαρτίου 2020

Comments are closed.