ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

7 Ιανουαρίου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΑΣΜΟΣ 7 Ιανουαρίου 2019
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. –229-

Π Ρ Ο Σ : ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (όπως πίνακας αποδεκτών)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ιάσμου την 11 ην Ιανουαρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 για τη λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα :

Εγκριση της α) προεκτίμησης αμοιβής , β) του Σχεδίου Διακήρυξης γ) του τεύχους τεχνικών δεδομένων, δ) της συγγραφής υποχρεώσεων , ε) του τεύχους τεκμηρίωσης σκοπιμότητας και κατάθεση πρότασης στο ΕΣΠΑ στην δράση <<Δράση 6 ε . 14.1: Τοπικά και ειδικά χωρικά σχέδια>>. Με τίτλο μελέτης <<ΤΟΠΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Τ.Χ.Σ.) ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ>>.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ

Last modified: 11 Δεκεμβρίου 2019

Comments are closed.