Mainly clear
25°C
 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

31 Οκτωβρίου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΑΣΜΟΣ 31 Οκτωβρίου 2019
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. – 8062–

Π Ρ Ο Σ : ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ     

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

 1. Aποζημίωση Προέδρου (ή Αντιπροέδρου) και μελών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ιάσμου.
 2. Συζήτηση επί αιτήσεως αναδόχου Τσήκου Νικολάου και ΣΙΑ Ε.Ε. για χορήγηση παράτασης προθεσμίας αποπεράτωσης εργασιών του έργου <<Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Ιάσμου>> .
 3. Συζήτηση επί αιτήσεως Μπορδούκ Νιχάτ για χορήγηση παράτασης προθεσμίας αποπεράτωσης εργασιών του έργου << Αποκατάσταση φθορών δημοτικού οδικού δικτύου του Δήμου Ιάσμου>>
 4. Αποδοχή απόφασης ένταξης και των όρων αυτής του έργου με τίτλο <<Υδραυλική μελέτη αντικατάστασης εξωτερικού δικτύου ΄Υδρευσης Ασωμάτων >> στο Πρόγραμμα <<ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I>>.
 5. ΄Εγκριση 1ου ΑΠΕ (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) για το έργο με τίτλο <<Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Ιάσμου>>.
 6. ΄Εγκριση 1ου ΑΠΕ (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) του έργου με τίτλο << Αποκατάσταση φθορών δημοτικού οδικού δικτύου του Δήμου Ιάσμου>>.
 7. Έγκριση Μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου «ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΚΟΠΤΕΡΟ ΚΑΙ ΛΗΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ» προϋπολογισμού 50.000,00€
 8. Περί Έγκρισης Μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ» προϋπολογισμού 145.000,00€.
 9. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
 10. Ορισμός μελών Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: α) «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δημο σίων Σχολείων Β/θμιας εκπαίδευσης» και β) «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δημοσίων Σχολείων Α/θμιας Εκπαίδευσης»
 11. ΄Εγκριση ψηφίσματος ενάντια στην επένδυση του χρυσού σε Σάπες και Πέραμα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

MEXMET MEXMET

Last modified: 11 Δεκεμβρίου 2019

Comments are closed.