Partly cloudy
14°C
 

Διακήρυξη Δημοπρασίας για την Εκμίσθωση Δημοτικής Έκτασης

22 Οκτωβρίου 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
Ίασμος, 22/10/2021
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
Αρ. Πρωτ.7640

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΑΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 1. Tο Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α’ 77/30-3-81)
 2. Το Δ.Κ.Κ. 3463/06 άρθρο 195
 3. Tις διατάξεις του ν. 3852/2010
 4. Την υπ’ αριθμό 23/2020 απόφαση του συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Ιάσμου.
 5. Την υπ’ αριθμό 66/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία αποφασίσθηκε η εκμίσθωση του τεμαχίου δημοτικής έκτασης όπως περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα και εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης.
Α/Α ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΙΘ. ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΕΜΒΑΔΟ (στρ)
1 ΓΑΛΗΝΗΣ` 562α 72,360

Διακηρύσσει  σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ιάσμου την 8η Νοεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 έως 10:00 ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής την εκμίσθωση της παραπάνω περιγραφόμενης έκτασης για πολυετή καλλιέργεια (Δενδροκομεία) και συγκεκριμένα:

 • Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται ότι θα είναι είκοσι (20) έτη,  θα αρχίζει από το έτος της υπογραφής του οικείου συμφωνητικού και θα λήγει στο τέλος της καλλιεργητικής περιόδου του 20ου έτους της μίσθωσης ή σε κάθε περίπτωση το αργότερο στο τέλος του μήνα Οκτωβρίου του έτους αυτού, καθόσον το υπό εκμίσθωση αγροτεμάχιο προορίζεται για  δενδροκομία (πολυετή καλλιέργεια).
 • Δικαίωμα συμμετοχής στην δημοπρασία θα έχουν φυσικά πρόσωπα μόνιμοι κάτοικοι των δήμων της ΠΕ Ροδόπης της ΠΑΜ–Θ ή εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής που έχουν την έδρα τους στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου Ιάσμου και αντικείμενο σχετικό με δραστηριότητα του πρωτογενούς τομέα
 • Το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς που αντιστοιχεί στο ετήσιο μίσθωμα κατά στρέμμα, ορίζεται σε πενήντα (50)  ΕΥΡΩ .
 • Το μίσθωμα θα καταβάλλεται κατά το πρώτο δεκαήμερο του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους και για το πρώτο έτος πριν την υπογραφή της σύμβασης
 • Για να γίνει δεκτός κάποιος στην δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή ως εγγύηση γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου παρακαταθηκών και δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας, ποσού ίσου με το ένα δέκατο 1/10 της πρώτης προσφοράς ενός έτους, καθώς επίσης και να μην έχει οποιαδήποτε οφειλή προς τον Δήμο Η εγγυητική αυτή επιστολή, αντικαθίσταται μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη, ποσού ίσου προς το άνω ποσοστό επί του μισθώματος που τελικά θα επιτευχθεί, προκειμένου να εξασφαλισθεί η έγκαιρη και εντός των οριζόμενων από τη διακήρυξη προθεσμιών, καταβολή του μισθώματος.
 • Ο μισθωτής υποχρεούται να φυτέψει τα δένδρα σε δύο καλλιεργητικές περιόδους από την υπογραφή της σύμβασης. Σε διαφορετική περίπτωση η σύμβαση παύει να ισχύει
 • Πληροφορίες για τη δημοπρασία, παρέχονται από το Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Ιάσμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνο 2534350106

Επιπλέον ισχύουν όλοι οι όροι όπως έχουν αναλυτικά ορισθεί και περιγράφονται στην υπ΄ αριθμόν 66/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΟΥΜΙΝ ΟΝΤΕΡ

Last modified: 22 Οκτωβρίου 2021

Comments are closed.