ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

22 Μαρτίου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ίασμος 22-3-2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 2245
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ

Ταχ. Δ/νση: 69200 ΙΑΣΜΟΣ
Πληροφορίες: Τσολάκης Ελ.
Τηλ. 2534022591-2531352613

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιάσμου.

Ο Δήμαρχος Δήμου Ιάσμου, με την ιδιότητα του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, καλεί τα μέλη της οικονομικής Επιτροπής:

1) Μεμέτ Οζτζιάν, Αντ/δρος, Οικ. Επιτροπής.
2) Μαντρατζή Χασάν, μέλος Οικ. Επιτροπής.
3) Ιδρίς Ναδήρ, μέλος Οικ. Επιτροπής.
4) Μεματαλη Εργούν, μέλος Οικ. Επιτροπής.
5) Αμούτζας Κυριάκος, μέλος Οικ. Επιτροπής.
6) Σαχουλίδης Χαράλαμπος, μέλος Οικ. Επιτροπής.
Σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα στις 27-03-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ .για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

1) Έγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού ( οριστικού αναδόχου) για το έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ Δ.Ε. ΣΩΣΤΟΥ, προϋπολογισμού 24.000€.

2) Έγκριση όρων δημοπράτησης για το έργο: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ, προϋπολογισμού 20.000€.

3) Έγκριση όρων διακήρυξης και ορισμού επιτροπής διαγωνισμού, για το έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΙΑΣΜΟΥ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ, προϋπολογισμού 63.709,68€, ( πλέον Φ.Π.Α 24% ).

4) Έγκριση όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση της χρήσης δημοτικής έκτασης 40.265,77τ.μ., που βρίσκεται περιοχή αναδασμού Παλλαδίου ( κάμπος) 1998-99, και αποτελεί τμήμα του υπ΄ αριθ. 111 αγροτεμαχίου, για επαγγελματικούς λόγους.

5) Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου, για να εκπροσωπήσει τον Δήμο μας, στο Ειρηνοδικείο Κομοτηνής, για την εξέταση της αγωγής 12 υπαλλήλων του Δήμου μας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, η οποία θα εξετασθεί στις 1-4-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:οο π.μ.

6) Έγκριση 4ης τροποποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, και εισήγηση προς το Δ.Σ. για την έγκρισή της.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΔΗ ΙΣΜΕΤ

Last modified: 11 Δεκεμβρίου 2019

Comments are closed.