Slight rain
11°C
 

Δομή Σίτισης – Δικαιούχοι για Δωρεάν Σίτιση

22 Φεβρουαρίου 2021

Ο Δήμος Ιάσμου στα πλαίσια της ένταξης της Πράξης «Δομή Σίτισης Δήμου Ιάσμου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020» καλεί τους ενδιαφερόμενους κατοίκους του, να υποβάλλουν δικαιολογητικά για την ένταξή τους στη Δομή Σίτισης του Δήμου, για τη χρονική περίοδο έως Δεκέμβριος 2021.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με την εποπτεία του ΝΠΔΔ-ΚΕ.Π.Α.Κ.Α.Δ.Ι. το οποίο θα αναλάβει και την κάλυψη του κόστους προμήθειας των πρώτων υλών για τα γεύματα που θα παρασκευάζονται σε καθημερινή βάση και στη συνέχεια θα διανέμονται στους δικαιούχους κατ’ οίκον θέλοντας να υποστηρίξει τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που πλήττονται ή απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό και την αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού.

Για την  Ένταξη  στη δομή Σίτισης για το έτος 2021 θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω: 

 1. Ετήσιο ατομικό και οικογενειακό εισόδημα (Στο συνολικό εισόδημα δεν θα συνυπολογίζονται προνοιακά επιδόματα και επιδόματα αναπηρίας)
 2. Οικογενειακή κατάσταση (άγαμος, έγγαμος, Μονογονεϊκές οικογένειες, αριθμός προστατευόμενων μελών)
 3. Κατάσταση υγείας

Δικαιούχοι του προγράμματος για την δωρεάν σίτιση είναι:

 • Μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ιάσμου. (βεβαίωση μόνιμης κατοικίας)
 • Μεμονωμένο άτομο (μοναχικός), (χήρος, διαζευγμένος, άγαμος) ηλικίας 65 ετών και άνω με ετήσιο εισόδημα έως 6.500 € (εκκαθαριστικό τελευταίου οικονομικού έτους, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης)
 • Ζευγάρι με μέσο όρο ηλικίας 67 ετών και άνω χωρίς εξαρτώμενο μέλος και ετήσιο εισόδημα έως 8.500 €. (εκκαθαριστικό τελευταίου οικονομικού έτους, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης)
 • Γονέας (χήρος, διαζευμένος, άγαμος) με τουλάχιστον ένα (1) εξαρτώμενο μέλος και ετήσιο εισόδημα έως 8.500 €. (εκκαθαριστικό τελευταίου οικονομικού έτους, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης)

Σε περίπτωση ισοβαθμίας μορίων υποψηφίων ωφελούμενων θα λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήματα, προβλήματα υγείας και αναπηρίες, μονογονεϊκές, εισοδηματικά κριτήρια σύμφωνα με έγγραφη βεβαίωση των κοινωνικών υπηρεσιών.

Ως εξαρτώμενα μέλη θεωρούνται:

 1. Τα άγαμα τέκνα, εφόσον είναι ανήλικα έως 18 ετών, ή ενήλικα έως 25 ετών και φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή είναι άνεργοι.
 2. Άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, εφόσον είναι προστατευόμενα μέλη ή φιλοξενούμενοι με τους γονείς και είναι άγαμα.

Τα ζευγάρια που διαμένουν στην ίδια κατοικία καθώς και γονέας με τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο μέλος και πληρούν τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα δωρεάν σίτισης έχουν το δικαίωμα υποβολής μιας μόνο αίτησης για ένταξη όλης της οικογένειας και οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Οι δικαιούχοι του προγράμματος ΤΕΒΑ και του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (Ε.Ε.Ε.) θα μπορούν να ενταχθούν στην Δομή Σίτισης κατ’ εξαίρεση με ειδική τεκμηριωμένη εισήγηση της Κοινωνικής Υπηρεσίας.

Η Υπηρεσία δύναται να πραγματοποιεί κατ΄ οίκον κοινωνική έρευνα για τη διασταύρωση των στοιχείων και διερεύνηση συνθηκών διαβίωσης. Καθώς επίσης και να πραγματοποιεί επανέλεγχο των δικαιολογητικών σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Ενδιαφερόμενοι που δεν πληρούν τα κριτήρια για την ένταξή τους στο πρόγραμμα δωρεάν σίτισης θα μπορούν να ενταχθούν κατ’ εξαίρεση με ειδική τεκμηριωμένη εισήγηση της Κοινωνικής Υπηρεσίας

Η κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών θα πραγματοποιείται κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού, λόγω των έκτακτων μέτρων του COVID-19 στα παρακάτω τηλέφωνα:

 • Κέντρα Κοινότητας Δήμου Ιάσμου – τηλ. 2534350127 (Σουγλή Καλλιόπη)
 • Βοήθεια στο Σπίτι Αμαξάδων – τηλ. 2534031073 (Βασιλειάδου Λεονώρα)
 • Βοήθεια στο Σπίτι Σώστη – τηλ. 2531095609 (Κατρανίτσα Καλλιόπη)

και ώρες από τις 08.00 – 14.00.

Η κατάθεση δικαιολογητικών αρχίζει από 22/02/2021 και λήγει 26/02/2021.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου αιτούντος και μελών (συζύγου, τέκνων κλπ)
 2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου εξαμήνου)
 3. Ατομικό Εκκαθαριστικό Εφορίας, Φορολογική Δήλωση Ε1 (Τελευταίου Οικονομικού έτους σε φωτοτυπίες)
 4. Βεβαίωση Ανεργίας ανανεωμένη (φωτοτυπία)
 5. Βεβαιώσεις σπουδών τέκνων
 6. Στρατιωτική ταυτότητα εξαρτώμενου μέλους
 7. Σε περίπτωση ΑμεΑ, πιστοποιητικό αναπηρίας από αρμόδια Υγειονομική επιτροπή ή ΚΕΠΑ σε ισχύ ή πρωτόκολλο κατάθεσης συνέχισης αναπηρίας σε περίπτωση λήξης (φωτοτυπία)
 8. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
Μεμονωμένο άτομο άνω των 65 ετών 350
Ζευγάρι με μέσο όρο ηλικίας άνω των 67 ετών 250
Γονέας με τουλάχιστον ένα μέλος εξαρτώμενο 300
ΑμεΑ από 67% έως 80% 40
ΑμεΑ από 80% και άνω 60

ΠΡΟΣΟΧΗ:

ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΘΕΤΕΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΑ ΣΕ ΦΑΚΕΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΑΤΖΙΟΥ

Last modified: 22 Φεβρουαρίου 2021

Comments are closed.