Overcast
12°C
 

Απόφαση Αναστολής Λειτουργίας Σχολείων

14 Φεβρουαρίου 2021

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 1 περ. στ. υποπερ. 27 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄/8.6.2006), «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως συμπληρώθηκε και ισχύει με το άρθρο 94 παρ. 4 εδάφιο 27 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 282 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109 Α΄/01.08.2017) «Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολειών».
  4. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν την περιοχή και την ανάγκη προστασίας των μαθητών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την διακοπή των μαθημάτων από την 15-02-2021 για το σύνολο των μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και των Δημοτικών και Ιδιωτικών παιδικών σταθμών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ιάσμου, λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών που επικρατούν και καθιστούν επικίνδυνη την προσέλευση των μαθητών στα σχολεία.

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στην Δ/νση Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας εκπαίδευσης, στην Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας ΑΜΘ και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιάσμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΝΤΕΡ ΜΟΥΜΙΝ

Last modified: 17 Φεβρουαρίου 2021

Comments are closed.