ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΓΑ

12 Φεβρουαρίου 2019

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε, σήµερα, 12/02/2019, τον πίνακα µε τα πορίσµατα εκτίµησης των ζηµιών από το ζηµιογόνο αίτιο ΑΓΡΙΟΓΟΥΡΟΥΝΟ της 01/08/2018 στις καλλιέργειες παραγωγών της ∆/Τ.Κ ΙΑΣΜΟΥ. Τα πορίσµατα αυτά είναι στη διάθεση των ενδιαφεροµένων παραγωγών για 10 ηµερολογιακές ηµέρες, δηλαδή µέχρι την 22/02/2019. Κάθε ενδιαφερόµενος παραγωγός µπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσµατα των πραγµατογνωµοσυνών και όποιος διαφωνεί µε αυτά, µπορεί να υποβάλει αίτηση επανεκτίµησης µέσα στην παρακάτω προθεσµία των 10 ηµερολογιακών ηµερ

Συνημμένα αρχεία:

Last modified: 11 Δεκεμβρίου 2019

Comments are closed.