Προσκλήσεις

Προσκλήσεις

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Συμβουλίου της Κοινότητας Αμβροσίας (17/08/2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ίασμος 10-08-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ...

10 Αυγούστου 2020

Read More

Προσκλήσεις

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Συμβουλίου της Κοινότητας Μίσχου (14/08/2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ίασμος 07-08-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ...

7 Αυγούστου 2020

Read More

Προσκλήσεις

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Συμβουλίου της Κοινότητας Πολυάνθου (13/08/2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ίασμος 05-08-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ...

5 Αυγούστου 2020

Read More

Προσκλήσεις

Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (29/07/2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ίασμος, 24 Ιουλίου 2020 ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ ΑΡΙΘ....

24 Ιουλίου 2020

Read More

Προσκλήσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εργασιών Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Ίασμος, 21-07-2020 ΙΑΣΜΟΣ 69200...

21 Ιουλίου 2020

Read More

Προσκλήσεις

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Συμβουλίου της Κοινότητας Αμαξάδων (20/07/2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ίασμος 14-07-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ...

15 Ιουλίου 2020

Read More

Προσκλήσεις

Πρόσκληση για Οικονομική Επιτροπή (21/07/2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιασμός, 15-07-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ...

15 Ιουλίου 2020

Read More

Προσκλήσεις

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Συμβουλίου της Κοινότητας Αμβροσίας (16/07/2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ίασμος 09-07-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ...

9 Ιουλίου 2020

Read More

Προσκλήσεις

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Συμβουλίου της Κοινότητας Ασωμάτων (14/07/2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ίασμος 07-07-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ...

9 Ιουλίου 2020

Read More

Προσκλήσεις

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Συμβουλίου της Κοινότητας Αμαξάδων (10/07/2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ίασμος 06-07-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ...

6 Ιουλίου 2020

Read More