Προσκλήσεις

Προσκλήσεις

ΚΕ.Π.Α.Κ.Α.Δ.Ι. Δήμου Ιάσμου – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υπηρεσίες Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή

Το ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ...

25 Φεβρουαρίου 2020

Read More

Προσκλήσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υπηρεσίες Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή

Ο Δήμος Ιάσμου προτίθεται να προβεί στην ανάθεση: Υπηρεσίες ορκωτού ελεγκτή...

25 Φεβρουαρίου 2020

Read More

Προσκλήσεις

Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (28/02/2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ίασμος, 24 Φεβρουαρίου 2020 ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ...

24 Φεβρουαρίου 2020

Read More

Προσκλήσεις

Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (24/02/2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ίασμος, 24 Φεβρουαρίου 2020 ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ...

20 Φεβρουαρίου 2020

Read More

Προσκλήσεις

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Συμβουλίου της Κοινότητας Ιάσμου (25/02/2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ίασμος 18-02-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ...

19 Φεβρουαρίου 2020

Read More

Προσκλήσεις

Πρόσκληση για Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (24/02/2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιασμός, 18-02-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ...

18 Φεβρουαρίου 2020

Read More

Προσκλήσεις

Πρόσκληση για Οικονομική Επιτροπή (18/02/2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιασμός, 13-2-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ...

14 Φεβρουαρίου 2020

Read More

Προσκλήσεις

Πρόσκληση για Οικονομική Επιτροπή (12/02/2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιασμός 7 -2-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ...

7 Φεβρουαρίου 2020

Read More

Προσκλήσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Έλεγχο και Παρακολούθηση Συστημάτων Χλωρίωσης Πόσιμου Νερού

Ο Δήμος Ιάσμου προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο...

5 Φεβρουαρίου 2020

Read More

Προσκλήσεις

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Συμβουλίου της Κοινότητας Αμαξάδων (06/02/2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ίασμος 31-01-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ...

31 Ιανουαρίου 2020

Read More