Προσκλήσεις

Προσκλήσεις

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Συμβουλίου της Κοινότητας Ιάσμου (29/05/2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ίασμος 25-05-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ...

25 Μαΐου 2020

Read More

Προσκλήσεις

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Συμβουλίου της Κοινότητας Ασωμάτων (26/05/2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ίασμος 18-05-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ...

18 Μαΐου 2020

Read More

Προσκλήσεις

Πρόσκληση για δια Περιφοράς Οικονομική Επιτροπή (22/05/2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιασμός, 18-05-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ...

18 Μαΐου 2020

Read More

Προσκλήσεις

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Συμβουλίου της Κοινότητας Αμβροσίας (15/05/2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ίασμος 08-05-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ...

8 Μαΐου 2020

Read More

Προσκλήσεις

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Συμβουλίου της Κοινότητας Σάλπης (22/05/2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ίασμος 04-05-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ...

4 Μαΐου 2020

Read More

Προσκλήσεις

Πρόσκληση για Δια Περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (30/04/2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ίασμος, 24 Απριλίου 2020 ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ ΑΡΙΘ....

24 Απριλίου 2020

Read More

Προσκλήσεις

Πρόσκληση για δια Περιφοράς Οικονομική Επιτροπή (14/04/2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιασμός, 10-04-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ...

10 Απριλίου 2020

Read More

Προσκλήσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τα Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων του Δήμου Ιάσμου

Ο Δήμος Ιάσμου προτίθεται να προβεί στην ανάθεση: Ασφάλιστρα μεταφορικών...

8 Απριλίου 2020

Read More

Προσκλήσεις

Πρόσκληση για Δια Περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (23/03/2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ίασμος, 19 Μαρτίου 2020 ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ ΑΡΙΘ....

19 Μαρτίου 2020

Read More

Προσκλήσεις

Πρόσκληση για δια Περιφοράς Οικονομική Επιτροπή (20/03/2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιασμός, 16-03-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ...

16 Μαρτίου 2020

Read More