Νέα-Ανακοινώσεις

Νέα-Ανακοινώσεις

Διακήρυξη δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου με αρ. τεμαχίου 233 στο Παλλάδιο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ίασμος, 26 Μαρτίου 2021 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜ-Θ ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ Αρ. Πρωτ....

26 Μαρτίου 2021

Read More

Νέα-Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση ΕΛΓΑ – Πορίσματα Εκτίμησης Ζημιών στις Κοινότητες Σώστου & Ασωμάτων

Σας γνωρίζουμε ότι κοινοποιήθηκαν πίνακες πορισμάτων ΕΛΓΑ για τις κάτωθι...

24 Μαρτίου 2021

Read More

Νέα-Ανακοινώσεις

Λειτουργία Λαϊκών Αγορών Δήμου Ιάσμου (24-26 Μαρτίου 2021)

Στα πλαίσια εφαρμογής των εκτάκτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου...

22 Μαρτίου 2021

Read More

Νέα-Ανακοινώσεις

Απόφαση Ανάθεσης Καθηκόντων 2021

ΑΠΟΦΑΣΗΑΡΙΘΜΟΣ 214/2021Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του...

16 Μαρτίου 2021

Read More

Νέα-Ανακοινώσεις

Απόφαση Ορισμού Εισπράκτορα

ΑΠΟΦΑΣΗΑΡΙΘΜΟΣ 213/2021Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: Έχοντας υπόψη: Τις...

16 Μαρτίου 2021

Read More

Νέα-Ανακοινώσεις

Λειτουργία Λαϊκών Αγορών Δήμου Ιάσμου (18-19 Μαρτίου 2021)

Στα πλαίσια εφαρμογής των εκτάκτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου...

16 Μαρτίου 2021

Read More

Νέα-Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση ΕΛΓΑ – Πορίσματα Εκτίμησης Ζημιών στον Ιάσμο

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ίασμος, 11-03-2021Π.Ε. ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...

12 Μαρτίου 2021

Read More

Νέα-Ανακοινώσεις

Διανομή τροφίμων σε δικαιούχους ΚΕΑ και ΤΕΒΑ

Ο Δήμος Ιάσμου θα προβεί σε διανομή προϊόντων στους ωφελούμενους του...

11 Μαρτίου 2021

Read More

Νέα-Ανακοινώσεις

Ορισμός Εντεταλμένου Συμβούλου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης

ΑΠΟΦΑΣΗ 167/2021 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπ’ όψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν....

3 Μαρτίου 2021

Read More

Νέα-Ανακοινώσεις

Ορισμός Αντιδημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΗ 146/2021 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπ’ όψη: Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν....

1 Μαρτίου 2021

Read More