Νέα-Ανακοινώσεις

Νέα-Ανακοινώσεις

Επιπρόσθετα Μέτρα για τον Περιορισμό της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού

Αναστέλλονται οι ακόλουθες επιχειρηματικές δραστηριότητες σε όλη τη χώρα...

13 Μαρτίου 2020

Read More

Νέα-Ανακοινώσεις

Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωναϊού COVID-19

Σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7, της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου...

13 Μαρτίου 2020

Read More

Νέα-Ανακοινώσεις

Επείγουσα Ανακοίνωση

Σύμφωνα με την με αριθμό και ημερομηνία 55/11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού...

12 Μαρτίου 2020

Read More

Νέα-Ανακοινώσεις

Επείγουσα Ανακοίνωση

Στα πλαίσια εκτάκτων προληπτικών μέτρων για την εξάπλωση του κορωνοϊού και...

12 Μαρτίου 2020

Read More

Νέα-Ανακοινώσεις

Επείγουσα Ανακοίνωση

Ως έκτακτο προληπτικό μέτρο εξάπλωσης του κορωνοϊού : Αναστέλλεται –...

11 Μαρτίου 2020

Read More

Νέα-Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση

Ακολουθώντας τις οδηγίες των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας, λόγω...

10 Μαρτίου 2020

Read More

Νέα-Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση

Η είδηση επιβεβαιωμένου κρούσματος κορωνοϊού στον δήμο Ιάσμου είναι...

9 Μαρτίου 2020

Read More

Νέα-Ανακοινώσεις

Επείγουσα Ανακοίνωση

Σύμφωνα με την κυβερνητική ανακοίνωση, ακολουθώντας τις οδηγίες του...

8 Μαρτίου 2020

Read More

Νέα-Ανακοινώσεις

Πρόσκληση σε Εκδήλωση στο Ανακαινισμένο Πνευματικό Κέντρο Ιάσμου

Με αφορμή την “Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας”, σας προσκαλώ στο Πνευματικό...

6 Μαρτίου 2020

Read More