Fog
12°C
 

Πρόσκληση για δια Περιφοράς Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (27/08/2020)

26 Αυγούστου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιασμός, 27-08-2020
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 5079
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ

Ταχ. Δ/νση: 69200 ΙΑΣΜΟΣ
Πληροφορίες: Καλογιαντσίδου Ελένη
Τηλ. 2534350104

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιάσμου

 1. Αλή Οζάν, Αντ/δρος Οικ. Επιτροπής.
 2. Μουεμίν Ερτζάν, μέλος, Οικ. Επιτροπής.
 3. Γιαλούτς Οκτάϊ, μέλος Οικ. Επιτροπής.
 4. Αρήφ Μεχμέτ, μέλος Οικ. Επιτροπής.
 5. Αμούτζας Κυριάκος, μέλος Οικ. Επιτροπής.
 6. Ιμάμ Τζανέρ, μέλος Οικ. Επιτροπής.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Έχοντας υπόψη :

 1. Tις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 1-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, με τις αριθ. 149/13-3-2020 (ΑΔΑ 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 40/20930/31-3-2020 (ΑΔΑ 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών,
 2. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙα/Γ.Π. οικ. 51360 – ΦΕΚ 3429/Β/14-8-2020 «Ανώτατο όριο συμμετεχόντων σε δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις και ειδικοί κανόνες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένες Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες και Δήμους της Χώρας.»,
 3. Την µε αρ. 163 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. (αρ. πρωτ. 33282/29-5-2020) και
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4635/19 και του άρ. 75 παρ. 6 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

προσκαλεί τα τακτικά µέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου σε Δια Περιφοράς Έκτακτη Συνεδρίαση στις 27-08-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00.

Για το θέμα, θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά  από τη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής, σχετική εισήγηση και παρακαλείστε μέχρι και την Πέμπτη  27-08-2020 και ώρα 19.00 να ενημερώσετε ηλεκτρονικά μέσω e-mail (kalogian@iasmos.gr  ή dimosiasmou@gmail.com την γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής για τη θέση σας επί του κάθε θέματος (π.χ  υπέρ, κατά, παρών)

Όσον αφορά το θέμα που θα συζητηθεί είναι :

 • Αποδοχή ή μη της χορηγίας διατακτικών επισιτιστικής ενίσχυσης στο πλαίσιο της Διεθνούς Πρωτοβουλίας Δράσης του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στο πλαίσιο του προγράμματος «Είμαστε Οικογένεια – Covid 19»  και εξουσιοδότηση δημάρχου για υπογραφή συμφωνητικού συνεργασίας.

Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΜΟΥΜΙΝ ΟΝΤΕΡ

Last modified: 26 Αυγούστου 2020

Comments are closed.