Overcast
24°C
 

Πρόσκληση για δια Περιφοράς Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (29/06/2021)

25 Ιουνίου 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιασμός, 24 Ιουνίου 2021
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
Αριθ. Πρωτ. 4549
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ

Πληροφορίες: Καρούνη Μαρίνα
Τηλ. 2534350105

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
(ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιάσμου

 1. Αλή Οζάν, Αντ/δρος Οικ. Επιτροπής,
 2. Γιαλούτς Οκτάϊ, μέλος Οικ. Επιτροπής,
 3. Μπάτζιου Λεμονιά, μέλος Οικ. Επιτροπής,
 4. Χουσεϊν Σαλήμ, μέλος Οικ. Επιτροπής,
 5. Αμούτζας Κυριάκος, μέλος Οικ. Επιτροπής,
 6. Ιμάμ Τζανέρ, μέλος Οικ. Επιτροπής

                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Έχοντας υπόψη :

 1. Tις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 1-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020  «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, με τις αριθ. 149/13-3-2020 (ΑΔΑ 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 40/20930/31-3-2020 (ΑΔΑ 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.
 2. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙα/Γ.Π. οικ. 51360 – ΦΕΚ 3429/Β/14-8-2020 «Ανώτατο όριο συμμετεχόντων σε δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις και ειδικοί κανόνες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένες Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες και Δήμους της Χώρας».
 3. Την µε αρ. 163 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. (αρ. πρωτ. 33282/29-5-2020). 
 4. Το αριθ. πρωτοκόλλου 60249/22-09-2020 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ .
 5. Την με αριθ. 426 Εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών (αριθ. πρωτ. 77233/13-11-2020).

Προσκαλεί τα µέλη της Οικονομικής Επιτροπής σε ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στις 29-06-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.

Για τα θέματα θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά από τη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής σχετική εισήγηση. Παρακαλείστε από την ηλεκτρονική λήψη της πρόσκλησης και των εισηγήσεων, μέχρι και την Τρίτη 29-06-2021 και έως ώρα 11.00 να ενημερώσετε ηλεκτρονικά μέσω e-mail (karouni@iasmos.gr ή dimosiasmou@gmail.com) την γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής για τη θέση σας επί των θεμάτων (π.χ.  υπέρ, κατά, παρών).

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

 1. Έγκριση 2ου Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προμηθειών διεξαγωγής διαγωνισμού του επαναληπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021.
 2. Έγκριση 1ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021».
 3. Αποδοχή επιχορηγήσεων προς το Δήμο.
 4. Έγκριση 3Ο ΑΠΕ (Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών), για το έργο με τίτλο «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Ιάσμου» ενταγμένο στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» πρώην «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».
 5. Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής Έργου.
 6. Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΛAΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ» προϋπολογισμού 269.000,00 Ευρώ και ορισμός επιτροπής διαγωνισμού.
 7. Έγκριση πρακτικών εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων.
 8. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για εγκατάσταση κτηνοτροφικών μονάδων (πρόχειρα ποιμνιοστάσια) που βρίσκεται στην κτηματική περιοχή Σάλπης, Κοπτερού και Ιάσμου.
 9. Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής έργου.
 10. Εισήγηση για συγκρότηση ετήσιας διμελούς επιτροπής διεξαγωγής ηλεκτρονικών κληρώσεων μέσω ΜΗΜΕΔ.
 11. Έγκριση της αριθ. 5/2021 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ιάσμου «ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ι.» περί 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.
 12. Έγκριση της αριθ. 6/2021 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ιάσμου «ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ι.» περί τροποποίησης ετήσιου προγράμματος δράσης
 13. Έγκριση μετακίνησης και διαμονής Δημάρχου, Ειδικού Συνεργάτη και Γενικής Γραμματέως.
 14. Ανάθεση σε πληρεξούσιο Δικηγόρο της διαδικασίας μεταγραφής διαπιστωτικών πράξεων και λοιπών εργασιών για την μεταβίβαση των περιουσιών των σχολείων στον Δήμο και της διαδικασίας μεταγραφής 8 τίτλων ιδιοκτησίας του Δήμου.
 15. Έγκριση 2ου τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου «Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων και αυλείων χώρων Δήμου Ιάσμου»

                                                                               Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΟΥΜΙΝ ΟΝΤΕΡ  

Last modified: 25 Ιουνίου 2021

Comments are closed.