Clear sky
28°C
 

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (08/04/2022)

4 Απριλίου 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ίασμος, 4 Απριλίου 2022
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
Αριθ. Πρωτ. 2522
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ

Πληροφορίες: Καρούνη Μαρίνα
Τηλ. 2534350105

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
(ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιάσμου

 1. Κιντς Ερκάν, αντιπρόεδρος Οικ. Επιτροπής
 2. Μπάτζιου Λεμονιά  μέλος Οικ. Επιτροπής
 3. Γιαλούτς Οκτάϊ, μέλος Οικ. Επιτροπής
 4. Χασάν Μουσταφά, μέλος Οικ. Επιτροπής
 5. Βακιάνης Ανέστης, μέλος Οικ. Επιτροπής
 6. Μεμέτ Οζτζιάν, μέλος Οικ. Επιτροπής

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Tις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 1-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, με τις αριθ. 149/13-3-2020 (ΑΔΑ 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 40/20930/31-3-2020 (ΑΔΑ 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.
 2. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙα/Γ.Π. οικ. 51360 – ΦΕΚ 3429/Β/14-8-2020 «Ανώτατο όριο συμμετεχόντων σε δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις και ειδικοί κανόνες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένες Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες και Δήμους της Χώρας».
 3. Την µε αρ. 163 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. (αρ. πρωτ. 33282/29-5-2020).
 4. Το αριθ. πρωτοκόλλου 60249/22-09-2020 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ .
 5. Την με αριθ. 426 Εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών (αριθ. πρωτ. 77233/13-11-2020).
 6. Την με αριθ. 642/24.9.2021 Εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών.

Προσκαλεί τα µέλη της Οικονομικής Επιτροπής σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στις 08-04-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00.

Για τα θέματα θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά από τη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής σχετική εισήγηση. Παρακαλείστε από την ηλεκτρονική λήψη της πρόσκλησης και των εισηγήσεων, μέχρι και την Παρασκευή 08-04-2022 και έως ώρα 11.00 να ενημερώσετε ηλεκτρονικά μέσω e-mail (karouni@iasmos.gr ή dimosiasmou@gmail.com) την γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής για τη θέση σας επί των θεμάτων (π.χ. υπέρ, κατά, παρών).

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

 1. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων
 2. Κατάρτιση όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων για ετήσιες καλλιέργειες
 3. Παράταση προθεσμίας για το έργο «Υδραυλική μελέτη αντικατάστασης εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Ασωμάτων»
 4. Παράταση προθεσμίας της Προμήθειας με τίτλο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ»
 5. Έγκριση της αριθ.4/2022 απόφασης του ΚΕΠΑΚΑΔΙ «1η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022»
 6. Έγκριση προσλήψεων προσωπικού στο Δήμο Ιάσμου, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2022 με δυνατότητα πλήρωσης θέσεων από επιλαχόντες της προκήρυξης 13Κ/2021.
 7. Κατάρτιση όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για επαγγελματική χρήση
 8. Εξειδίκευση πίστωσης για την επιχορήγηση αθλητικών σωματείων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΟΥΣΕΙΝ ΣΑΛΗΜ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Last modified: 4 Απριλίου 2022

Comments are closed.