Clear sky
24°C
 

Πρόσκληση για Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (31/01/2022)

27 Ιανουαρίου 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιασμός, 27 Ιανουαρίου 2022
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
Αρ. Πρωτ. 631
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ

Πληροφορίες: Καρούνη Μαρίνα
Τηλ. 2534350105

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Προς: Τα μέλη της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Ε.Π.Ζ.) Δήμου Ιάσμου

 1. Μπάτζιου Λεμονιά, μέλος
 2. Χουσεΐν Σαλήμ, μέλος
 3. Γιαλούτς Οκτάϊ, μέλος
 4. Χασάν Μουσταφά,  μέλος
 5. Βιδούρα Χρηστίνα, μέλος
 6. Καρά Χασάν Μουσδάτ, μέλος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Tις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 102 του Ν.4876/2021,σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 1-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020  «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, με τις αριθ. 149/13-3-2020 (ΑΔΑ 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ)
 2. Την µε αρ. 163 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. (αρ. πρωτ. 33282/29-5-2020). 
 3. Το αριθ. πρωτοκόλλου 60249/22-09-2020 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ
 4. Την με αριθ. 426 Εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών (αριθ. πρωτ. 77233/13-11-2020).
 5. Την με αριθ. 932/96599/29.12.2021 Εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών.

Προσκαλώ τα µέλη της Ε.Π.Ζ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στις 31-01-2022 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11:00.

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ τηρώντας τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας covid-19,  στις 31 Ιανουαρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 για να  συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις στα κατωτέρω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ  

 1. Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ιάσμου, για την δεύτερη δημοτική περίοδο από 09-01-2022 έως 31-12-2023
 2. Κοπή πεύκων εντός των προαύλιων χώρων σχολείων στους οικισμούς Σώστου και Πολυάνθου
 3. Φύτευση δέντρων εντός των προαύλιων χώρων σχολείων στους Αμαξάδες και σε Δημοτική έκταση του οικισμού Παλλαδίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΚΙΝΤΣ ΕΡΚΑΝ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΛΗΤΙΜΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ


Last modified: 27 Ιανουαρίου 2022

Comments are closed.