Clear sky
24°C
 

Πρόσκληση για δια Περιφοράς Συνεδρίαση ΔΣ (31/08/2020)

27 Αυγούστου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ίασμος, 27 Αυγούστου 2020
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 5089

ΠΡΟΣ : ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της  παρ. 1 του άρθρου 10 της από 1-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020  «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, με τις αριθ. 149/13-3-2020 (ΑΔΑ 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 40/20930/31-3-2020 (ΑΔΑ 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών , 
 2. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙα/Γ.Π. οικ. 51360 – ΦΕΚ 3429/Β/14-8-2020 “Ανώτατο όριο συμμετεχόντων σε δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις και ειδικοί κανόνες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένες Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες και Δήμους της Χώρας”  και
 3. Την µε αρ. 163 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. (αρ. πρωτ. 33282/29-5-2020)

προσκαλεί τα µέλη του Δημοτικού Συμβουλίου  σε ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση στις 31/08/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00,

Για κάθε θέμα, θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά από τη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετική εισήγηση και παρακαλείστε μέχρι και την Δευτέρα 31/8/2020 και ώρα 19.00 να ενημερώσετε ηλεκτρονικά μέσω e-mail (kalogian@iasmos.gr ή dimosiasmou@gmail.com την γραμματεία  του Δημοτικού Συμβουλίου  για τη θέση σας επί του κάθε θέματος (π.χ  υπέρ, κατά, παρών)

Όσον αφορά τα θέματα που θα συζητηθούν είναι :

 1. Αποδοχή η μη της μετατροπής της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας κ. Καραθεοδωρή Δήμου Κομοτηνής από Αναπτυξιακή Ανώνυμη εταιρεία ΟΤΑ σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΑΟΤΑ) με βάση τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4674/2020 “Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών & άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α’ 53/11-3-2020) και τη συμμετοχή η μη του Δήμου σε αυτόν.
 2. Αναμόρφωση – τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Ιάσμου του τρέχοντος έτους (8η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2020)
 3. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία διαπιστώνεται η ανάγκη ονομασίας ή μετονομασίας οδού κ.λ.π
 4. Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες σχολείων (Γ’ κατανομή 2020).
 5. Συζήτηση επί αιτήσεως ΗΛΙΑΖ Ιλιάζ του Γκιουρσέτ κατοίκου Ιάσμου με την οποία ζητά την εκμίσθωση έκτασης 6.979 τ.μ , τμήματος του υπ΄ αριθ. 393 τεμαχίου Αναδασμού Αγροκτήματος Κοπτερού έτους 1985 στον ίδιο και στον Ηλιάζ Γκιουρσέλ του Αχμέτ με σκοπό να προβούν στην έκδοση άδειας λειτουργίας και εγκατάστασης των κτηνοτροφικών τους μονάδων με τη μορφή της συστέγασης κάνοντας χρήση των διατάξεων του Ν. 4056/2012.
 6. Συζήτηση επί αιτήσεως ΗΛΙΑΖ Τζαϊτ του Αχμέτ κατοίκου Ιάσμου για εκμίσθωση ενός τμήματος εμβ.6.000 τ.μ ,στο υπ’ άριθ. τεμάχιο 38 συνολικού εμβαδού 100.101τ.μ. έκτασης, που βρίσκεται στον αναδασμό Ιάσμου- Μωσαϊκού στον ίδιο και στον Γκιρετλή Εσκάν του Χιλμή με σκοπό να προβούν στην έκδοση άδειας λειτουργίας και εγκατάστασης των κτηνοτροφικών τους μονάδων με τη μορφή της συστέγασης κάνοντας χρήση των διατάξεων του Ν. 4056/2012.
 7. Συζήτηση επί αιτήσεων κατοίκων Κοπτερού : α) ΤΟΥΜΠΑΝ ΣΕΙΧΑΝ του ΣΑΜΠΡΗ , β) ΤΣΗΓΚΗΡ ΔΥΡΕΛΗ ΣΑΜΠΙΧΑ του ΣΑΛΗ και γ) ΟΣΜΑΝ ΤΟΥΡΚΙΑΝ του ΧΟΥΣΕΙΝ , με την οποία ζητά o καθένας την εκμίσθωση του 1/3 εμβαδού 8,598 τ.μ. από το υπ’ αριθ. 293 τεμαχίου στον αναδασμό Κοπτερό συνολικής έκτασης εμβαδού 25.794 τ.μ.
 8. Συζήτηση επί αιτήσεων : α) ΧΑΣΑΝ Νατζιέ του Φεϊζή και της Αϊσέ κατοίκου Μίσχου για παραχώρηση έκτασης για κατασκευή μονάδας εκτροφής ζώων και β) ΙΜΠΡΑΜ Μπεργκάν του Χαλήλ Ιμπράμ κατοίκου Μίσχου για παραχώρηση δημοτικής έκτασης στην περιοχή Μίσχου για κατασκευή πρόχειρου βουστασίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

MEXMET MEXMET

Last modified: 27 Αυγούστου 2020

Comments are closed.