Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (30/06/2020)

26 Ιουνίου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ίασμος, 26 Ιουνίου 2020
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 3630

ΠΡΟΣ : ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας  προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών,  στο Πνευματικό Κέντρο Ιάσμου στις 30 Ιουνίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 1. Περί αποδοχής της Απόφασης Ένταξης και των ειδικών όρων της Πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0010883044 στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, Μέτρο 19: «Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD)- LEADER»
 2. Περί Έγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»
 3. Συζήτηση επί αιτήσεως Τοπαλίδη Βασιλείου  για χορήγηση παράτασης προθεσμίας αποπεράτωσης εργασιών του έργου << Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στον Δήμο Ιάσμου Ν.Ροδόπης >>.
 4. Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής  του Έργου «ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΔΥΜΗΣ»
 5. Αναμόρφωση – τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Ιάσμου του τρέχοντος έτους (6η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2020 ).
 6.  Μεταφορά έργων από το Πρόγραμμα <<ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I>> στο Πρόγραμμα <<ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ>> .
 7. Συζήτηση επί αιτήσεως  Χαϊνή Μαρία του Ευαγγέλου προς την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής  Π.Ε Ροδόπης για παραχώρηση κατά χρήση κοινόχρηστης  έκτασης για κατασκευή πρόχειρου ποιμνιοστασίου για 25 έτη.
 8. Έγκριση των πράξεων Σχολικών Εφορειών Μ/κών Σχολείων του Δήμου που  εγκρίνουν τον απολογισμό οικονομικού έτους 2019.
 9. Παράταση προθεσμίας της Πράξης «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΙΑΛΑΜΠΗΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 2014-2020» (κωδικός ΟΠΣ: 5001068)
 10. Υπογραφή της Ευρωπαϊκής χάρτας για την ισότητα των φύλων στις τοπικές κοινωνίες και συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας.
 11. Συζήτηση επί αιτήσεως Πολιτιστικού Συλλόγου Ιάσμου για καταβολή ετήσιας επιχορήγησης.
 12. Συζήτηση επί αιτήσεων δημοτών για εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων για έκδοση άδειας λειτουργίας και εγκατάστασης κτηνοτροφικών μονάδων .
 13. Σύναψη Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ιάσμου και ΚΕ.Π.Α.Κ.Α.Δ. Ιάσμου για την παραλαβή (προσωρινή και οριστική) του έργου «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΟΥ Δ. ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΔ 99/2017: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

MEXMET MEXMET

Last modified: 26 Ιουνίου 2020

Comments are closed.