Overcast
25°C
 

Πρόσκληση Β για δια Περιφοράς Συνεδρίαση ΔΣ (30/11/2021)

26 Νοεμβρίου 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ίασμος, 26 Νοεμβρίου 2021
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 8821
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της  παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020  «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, με τις αριθ. 149/13-3-2020 (ΑΔΑ 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 40/20930/31-3-2020 (ΑΔΑ 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών,
  2. Την µε αρ. 60249 /22-09-2020 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.,
  3. Την µε αρ. 163 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. (αρ. πρωτ. 33282/29-5-2020),
  4. Την με αριθ. 426 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών (αριθ. πρωτ. 77233/13-11-2020),
  5. Την αριθ. 643 Εγκύκλιο του  ΥΠ. ΕΣ (αριθ. πρωτ. 69472/24-09-2021)

προσκαλεί τα µέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σε ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στις 30 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00.

Για κάθε θέμα θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά  από τη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετική εισήγηση και παρακαλείστεαπό την ηλεκτρονική λήψη της πρόσκλησης και των εισηγήσεων μέχρι και την  Τρίτη 30-11-2021 και έως ώρα 19:00 να ενημερώσετε ηλεκτρονικά μέσω e-mail (kalogian@iasmos.gr ή dimosiasmou@gmail.com), την γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου για τη θέση σας επί του κάθε θέματος (π.χ. υπέρ, κατά, παρών, λευκό, αποχή).

ΘΕΜΑ  ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ :

  1. Ανάκληση της αριθμ. 88/2021 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιάσμου και έκδοση εκ νέου σύννομης απόφασης του θέματος «Έγκριση ισολογισμού για το οικονομικό έτος 2020 Δήμου Ιάσμου και οικονομικών καταστάσεων»

Last modified: 26 Νοεμβρίου 2021

Comments are closed.