Moderate rain
11°C
 

Πρόσκληση για δια Περιφοράς Συνεδρίαση ΔΣ (27/04/2021)

23 Απριλίου 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ίασμος, 23 Απριλίου 2021
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 3210
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Έχοντας υπόψη:

 1. Tις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της  παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, με τις αριθ. 149/13-3-2020 (ΑΔΑ 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 40/20930/31-3-2020 (ΑΔΑ 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών,
 2. Την µε αρ. 60249 /22-09-2020 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.,
 3. Την µε αρ. 163 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. (αρ. πρωτ. 33282/29-5-2020) και 
 4. Την με αριθ. 426 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών (αριθ. πρωτ. 77233/13-11-2020) 

προσκαλεί τα µέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σε Δια Περιφοράς Συνεδρίαση στις 27 Απριλίου 2021, ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 19:00.

Για κάθε θέμα, θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά  από τη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετική εισήγηση και παρακαλείστε από την ηλεκτρονική λήψη της πρόσκλησης και των εισηγήσεων μέχρι και την Μ. Τρίτη 27-04-2021 και ώρα 19:00 να ενημερώσετε ηλεκτρονικά μέσω email (kalogian@iasmos.gr ή dimosiasmou@gmail.com), την γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου για τη θέση σας επί του κάθε θέματος (π.χ. υπέρ, κατά, παρών).

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:

 1. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΑΝΟΡΥΞΗ ΕΞΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ»,
 2. Συζήτηση επί αιτήσεως «ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ» για χορήγηση παράτασης του χρόνου αποπεράτωσης των εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ»,
 3. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) για το έργο με τίτλο «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Ιάσμου»,
 4. Έγκριση σύναψης Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ιάσμου και του Συλλόγου «Το Χαμόγελο του Παιδιού»,
 5. Έγκριση εισόδου – εξόδου επί δημοτικής αγροτικής οδού στη θέση «Κλειστή Πηγή» της κτηματικής περιοχής Φωλέας, Δ.Ε. Σώστου του Δήμου Ιάσμου για τις εγκαταστάσεις ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ – ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (Α.Ε.Κ.Κ.) ιδιοκτησίας «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΤΕΒΕ»,
 6. Αντικατάσταση τακτικού μέλους Οικονομικής Επιτροπής,
 7. Σύνταξη έκθεσης Α΄ τριμήνου του έτους 2021, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, εσόδων και εξόδων και ισολογισμού, του Δήμου Ιάσμου,
 8. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων για ετήσιες καλλιέργειες,
 9. Έγκριση εκμίσθωσης Δημοτικών εκτάσεων για πολυετείς καλλιέργειες   (δενδροκαλλιέργεια) για χρονικό διάστημα έως τριάντα (30) έτη,
 10. Έκδοση ψηφίσματος Δημοτικού Συμβουλίου Ιάσμου για το υπό κατάργηση νομοσχέδιο  που αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

MEXMET MEXMET

Last modified: 23 Απριλίου 2021

Comments are closed.