Slight rain
11°C
 

Πρόσκληση για Δια Περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (29/05/2020)

25 Μαΐου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ίασμος, 25 Μαΐου 2020
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 2782

ΠΡΟΣ : ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτές ισχύουν, καθώς και την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου αναφορικά με «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, προσκαλεί τα µέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σε ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση στις 29/05/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00,

Για κάθε θέμα θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά από τη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετική εισήγηση και παρακαλείστε μέχρι και την Παρασκευή 29-05-2020 και ώρα 19.00 να ενημερώσετε, συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας την φόρμα ψηφοφορίας ηλεκτρονικά μέσω e-mail (kalogian@iasmos.gr ή dimosiasmou@gmail.com), την γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου για τη θέση σας επί του κάθε θέματος (π.χ  υπέρ, κατά, παρών)

΄Όσον αφορά τα θέματα που θα συζητηθούν είναι :

 1. Αποδοχή και έγκριση τηςυπ΄ αριθ. 18/2019 τεχνοοικονομικής έκθεσης οδοποιίας του ΓΕΕΘΑ/ΜΟΜΚΑ/ΤΕΣ γιατην εκτέλεση του έργου “Αποκατάσταση Δρομολογίων Δήμου Ιάσμου Ροδόπης”συνολικού προϋπολογισμού 12.280,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
 2. Παραλαβή της με αριθμό17/2020  τεχνικής μελέτης με τίτλο “ΚατασκευήΑγωγών Όμβριων Υδάτων στον Δήμο Ιάσμου”.
 3. Εξουσιοδότηση Δημάρχουγια την υπογραφή συμφωνητικού που αφορά δωρεά οχήματος για τις ανάγκες τουΠρογράμματος Βοήθεια στο Σπίτι.
 4. 4. Απαλλαγή αναλογούντωντελών χρήσης Κοινόχρηστων χώρων και Ανταποδοτικών Τελών Καθαριότητας καιΦωτισμού για επιχειρήσεις που διέκοψαν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρωναποτροπής της διάδοσης του Κορωνοϊου COVID -19.
 5. Απαλλαγή τελώνκοινόχρηστων χώρων λαϊκών αγορών για διαστήματα που τέθηκε σε ισχύ η αναστολήλειτουργίας..
 6. Αναμόρφωση – τροποποίησητου προϋπολογισμού του Δήμου Ιάσμου του τρέχοντος έτους (5η αναμόρφωσηπροϋπολογισμού οικον. έτους 2020 ).
 7. Συγκρότηση επιτροπώνπαραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών.
 8. Κατανομή πιστώσεων γιαλειτουργικές δαπάνες σχολείων   ( Β’  κατανομή 2020).
 9. Παροχή γνώμης Δημοτικού Συμβουλίου επί αντικειμενικών αξιών ακινήτων.
 10. Ορισμός επιτροπής  παραλαβήςφυσικού εδάφους για την κατασκευή του έργου με τίτλο “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ”.
 11. Λήψη απόφασης για την απευθείας εκμίσθωση του κτιρίου, πρώην ιατρείου Αμβροσίας.
 12. Επιχορήγηση προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ιάσμου ποσού 2.500,00 ΕΥΡΩ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

MEXMET MEXMET

Last modified: 25 Μαΐου 2020

Comments are closed.