Πρόσκληση Α’ για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (26/10/2020)

22 Οκτωβρίου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ίασμος, 22 Οκτωβρίου 2020
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 7313

ΠΡΟΣ : ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας  προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί , κεκλεισμένων των θυρών,  στο Πνευματικό Κέντρο Ιάσμου στις 26 Οκτωβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 1. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2021 – 2022.
 2. Σύνταξη έκθεσης 3ου τριμήνου του έτους 2020, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού Δήμου Ιάσμου.
 3. Συζήτηση επί αιτήσεως Σουλεϊμάν ογλού Μουμίν του Σουλεϊμάν κατοίκου Πολυάνθου, προς την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής  Π.Ε Ροδόπης για παραχώρηση κατά χρήση κοινόχρηστης έκτασης με σκοπό την δενδροκαλλιέργεια για 25 έτη.
 4. Συζήτηση επί αιτήσεως Ιντρίζ Μεστάν Αϊσέ του Χασάν κατοίκου Πολυάνθου ,  προς την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε Ροδόπης για παραχώρηση κατά χρήση κοινόχρηστης  έκτασης με σκοπό την δενδροκαλλιέργεια για 25 έτη.
 5. Συζήτηση επί αιτήσεως Μεχμέτ Φατούς του Εμβέρ κατοίκου Πολυάνθου ,  προς την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής  Π.Ε Ροδόπης για παραχώρηση κατά χρήση κοινόχρηστης έκτασης με σκοπό την αγροτική χρήση (μονοετή καλλιέργεια)  για 5 έτη.
 6. Συζήτηση επί αιτήσεως Οσμάν Νουρετίν του Αμέτ κατοίκου Πολυάνθου ,  προς την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής  Π.Ε Ροδόπης για παραχώρηση κατά χρήση κοινόχρηστης  έκτασης με σκοπό την δενδροκαλλιέργεια για 20 έτη  .
 7. Συζήτηση επί αιτήσεως Χαλήλ Μέρτ του Σαλή κατοίκου Πολυάνθου ,  προς την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής  Π.Ε Ροδόπης για παραχώρηση κατά χρήση κοινόχρηστης  έκτασης με σκοπό την δενδροκαλλιέργεια για 20 έτη.
 8. Συζήτηση επί αιτήσεως Αλή Τασίν Φατμέ  του Χουσεϊν  κατοίκου Πολυάνθου ,  προς την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής  Π.Ε Ροδόπης για παραχώρηση κατά χρήση κοινόχρηστης  έκτασης με σκοπό την δενδροκαλλιέργεια για 20 έτη.
 9. Συζήτηση επί αιτήσεως  ΜΕΜΕΤ  ΜΕΜΕΤ του ΤΑΧΗΡ  κατοίκου Ληνού  προς την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής  Π.Ε Ροδόπης για παραχώρηση κατά χρήση κοινόχρηστης  έκτασης για μονοετή καλλιέργεια, για 5 έτη.
 10. Έγκριση ενοικίασης έκτασης 1,4 στρεμ. στο αγρόκτημα Κοπτερού για επέκταση ποιμνιοστασίου.
 11. Ορισμός – τροποποίηση – κατάργηση φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

MEXMET MEXMET

Last modified: 22 Οκτωβρίου 2020

Comments are closed.