Fog
12°C
 

Προκήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για “Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Τ.Π.Σ.) Δήμου Ιάσμου”

24 Μαρτίου 2021

  1. Ο Δήμαρχος Ιάσμου προκηρύσσει διεθνή ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής προσφορά  για την επιλογή αναδόχου της μελέτης με τίτλο <<Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Τ.Π.Σ.) Δήμου Ιάσμου>> με CPV 71410000 εκτιμώμενης αξίας 791.551,48€ με ΦΠΑ (24%).
  2. Η εκτιμώμενη αξία του έργου ανέρχεται σε 791.551,48€ και αναλύεται σε δαπάνη Χωροταξικής μελέτης (01) 314.357,40€, σε δαπάνη Πολεοδομικής μελέτης (02) 134.724,60€ , σε δαπάνη Γεωλογικής Μελέτης (20) 80.236,19€ , σε δαπάνη Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (27) 25.767,00 € , σε δαπάνη απροβλέπτων (15%)  83.262,78€ και Φ.Π.Α (24%) 153.203,51€
  3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν ελεύθερα και δωρεάν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού  από την ηλεκτρονική διεύθυνση  του Δήμου Ιάσμου www.iasmos.gr , καθώς επίσης και από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ   ,  www. promitheus.gov.gr.
  4. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς διατίθεται μόνο μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ,. στην διαδικτυακή πύλη www. promitheus.gov.gr
  5. Καταληκτική ημερομηνία προσφορών είναι η Πέμπτη 6/5/2021 και ώρα 15.00 π.μ. και ως ημερομηνία αποσφράγισης έχει οριστεί η Πέμπτη 13/5/2021  και ώρα  10.00 π.μ.
  6. Οι προσφορές των οικονομικών φορέων υποβάλλονται ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, μέσω της διαδικτυακής πύλης, www.promitheus.gov.gr
  7. Αύξων αριθμός συστήματος : 179836

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
ΜΟΥΜΙΝ ΟΝΤΕΡ

Συνημμένα Αρχεία:

Last modified: 24 Μαρτίου 2021

Comments are closed.