Clear sky
24°C
 

Διακήρυξη Δημοπρασίας για την Εκμίσθωση Δημοτικών Αγροτικών Καλλιεργήσιμων Εκτάσεων

9 Ιουνίου 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Ίασμος, 09-06-2021
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ.4284

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΑΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 1. Tο Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α’ 77/30-3-81)
 2. Το Δ.Κ.Κ. 3463/06 άρθρο 195
 3. Tις διατάξεις του ν. 3852/2010
 4. Την υπ’ αριθμό 5/2020 απόφαση του συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Ασωμάτων.
 5. Την υπ’ αριθμό 56/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία αποφασίσθηκε η εκμίσθωση δύο τεμαχίου δημοτικής έκτασης όπως περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:
Α/Α ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΙΘ. ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΕΜΒΑΔΟ (στρ)
1 ΜΙΣΧΟΥ 109 11,722
2 ΜΙΣΧΟΥ 423 1,1

Διακηρύσσει  σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ιάσμου την 23ην Ιουνίου 2021 ημέρα Τετάρτη ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής την εκμίσθωση των παραπάνω περιγραφόμενων εκτάσεων για πολυετή καλλιέργεια (Δενδροκομεία) και συγκεκριμένα:

 1. Για την δημοτική έκταση των 11,722 στρεμμάτων στην κτηματική περιοχή Μίσχου με αριθμό τεμαχίου 109 η δημοπρασία θα διεξαχθεί ώρα 12:00 μ.μ. έως 12:30 μ.μ
 2. Για την δημοτική έκταση των 1,1 στρεμμάτων στην κτηματική περιοχή Μίσχου με αριθμό τεμαχίου 423 η δημοπρασία θα διεξαχθεί ώρα 12:30 μ.μ. έως 13:00 μ.μ
 • Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται ότι θα είναι είκοσι (20) έτη,  θα αρχίζει από το έτος της υπογραφής του οικείου συμφωνητικού και θα λήγει στο τέλος της καλλιεργητικής περιόδου του 20ου έτους της μίσθωσης ή σε κάθε περίπτωση το αργότερο στο τέλος του μήνα Οκτωβρίου του έτους αυτού, καθόσον το υπό εκμίσθωση αγροτεμάχιο προορίζεται για  δενδροκομία (πολυετή καλλιέργεια).
 • Δικαίωμα συμμετοχής στην δημοπρασία θα έχουν φυσικά πρόσωπα μόνιμοι κάτοικοι των δήμων της ΠΕ Ροδόπης της ΠΑΜ–Θ ή εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής που έχουν την έδρα τους στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου Ιάσμου και αντικείμενο σχετικό με δραστηριότητα του πρωτογενούς τομέα
 • Το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς που αντιστοιχεί στο ετήσιο μίσθωμα κατά στρέμμα, ορίζεται σε πενήντα (50)  ΕΥΡΩ .
 • Το μίσθωμα θα καταβάλλεται κατά το πρώτο δεκαήμερο του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους και για το πρώτο έτος πριν την υπογραφή της σύμβασης
 • Για να γίνει δεκτός κάποιος στην δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή ως εγγύηση γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου παρακαταθηκών και δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας, ποσού ίσου με το ένα δέκατο 1/10 της πρώτης προσφοράς ενός έτους, καθώς επίσης και να μην έχει οποιαδήποτε οφειλή προς τον Δήμο Η εγγυητική αυτή επιστολή, αντικαθίσταται μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη, ποσού ίσου προς το άνω ποσοστό επί του μισθώματος που τελικά θα επιτευχθεί, προκειμένου να εξασφαλισθεί η έγκαιρη και εντός των οριζόμενων από τη διακήρυξη προθεσμιών, καταβολή του μισθώματος.
 • Ο μισθωτής υποχρεούται να φυτέψει τα δένδρα σε δύο καλλιεργητικές περιόδους από την υπογραφή της σύμβασης. Σε διαφορετική περίπτωση η σύμβαση παύει να ισχύει
 • Πληροφορίες για τη δημοπρασία, παρέχονται από το Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Ιάσμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνο 2534350106

Επιπλέον ισχύουν όλοι οι όροι όπως έχουν αναλυτικά ορισθεί και περιγράφονται στην υπ΄ αριθμόν 56/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΟΥΜΙΝ ΟΝΤΕΡ

Last modified: 10 Ιουνίου 2021

Comments are closed.