Partly cloudy
25°C
 

Τροποποίηση αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων / Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου

27 Φεβρουαρίου 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ 215/2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Τροποποιεί τις 640/6059/2019 και 12/205/2020 αποφάσεις, ορίζει και μεταβιβάζει καθ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητες στους Αντιδημάρχους του Δήμου Ιάσμου ως εξής:

1. τον κ. ΓΙΑΛΟΥΤΣ Οκτάϊ του Τζεμήλ,

ως Αναπληρωτή Δημάρχου και
ως καθ ύλην Αντιδήμαρχο Υγείας, Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1.1 Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (όλες οι περιγραφόμενες αρμοδιότητες στο άρθρο 75 & Ι εδάφιο ε του Ν.3463/2006 ως ισχύει)
1.2 Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού (όλες οι περιγραφόμενες αρμοδιότητες στο άρθρο 75 & Ι εδάφιο στ του Ν.3463/2006 ως ισχύει)
1.3 Επίβλεψης και εποπτείας προγράμματος <<Βοήθεια στο Σπίτι>> (ΦΕΚ 1444- ΤΕΥΧΟΣ Β’/22.10.2001, ΦΕΚ 17–ΤΕΥΧΟΣ Β’/14.01.2011, ΦΕΚ 183 – ΤΕΥΧΟΣ Γ’ / 24.02.2020)
Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

2. τον κ. ΑΛΗ Οζάν του Φερουντούν,

ως καθ ύλην Αντιδήμαρχο Ανάπτυξης, Αγροτικής Aνάπτυξης, Ανεργίας και Απασχόλησης και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
2.1 Ανάπτυξης (όλες οι περιγραφόμενες αρμοδιότητες στο άρθρο 75 & Ι εδάφιο α του Ν.3463/2006 ως ισχύει)
2.2 Απασχόλησης (όλες οι περιγραφόμενες αρμοδιότητες στο άρθρο 75 & Ι εδάφιο δ του Ν.3463/2006 ως ισχύει)
2.3 Αγροτικής Ανάπτυξης (όλες οι περιγραφόμενες αρμοδιότητες στο άρθρο 75 & Ι εδάφιο η του Ν.3463/2006 ως ισχύει)
Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται τη χορήγηση και υπογραφή πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

3. τον κ. ΧΟΥΣΕΪΝ Σαλήμ του Χουσεΐν,

ως άμισθο Αντιδήμαρχο Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Άρδευσης και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :
3.1 Άρδευσης (περιγραφόμενες αρμοδιότητες άρδευσης στο άρθρο 75 & Ι εδάφιο α περ. 7 του Ν.3463/2006 ως ισχύει)
3.2 Αποχέτευσης (περιγραφόμενες αρμοδιότητες αποχέτευσης – βιολογικού καθαρισμού στο άρθρο 75 & Ι εδάφιο β περ. 4 του Ν.3463/2006 ως ισχύει)
3.3 Ύδρευσης (περιγραφόμενες αρμοδιότητες ύδρευσης στο άρθρο 75 & Ι εδάφιο γ περ. 1 του Ν.3463/2006 ως ισχύει)
Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται τη χορήγηση και υπογραφή πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

4. τον κ. ΑΡΗΦ Μεχμέτ του Αρήφ

κατά τόπον Αντιδήμαρχο για την Δημοτική Ενότητα Σώστου με τις παρακάτω καθ ύλην αρμοδιότητες:
4.1 Διοικητικών – Οικονομικών Θεμάτων (όλες οι περιγραφόμενες αρμοδιότητες κρατικού χαρακτήρα στο άρθρο 75 & ΙΙ του Ν.3463/2006 ως ισχύει)
4.2 Περιβάλλοντος (όλες οι περιγραφόμενες αρμοδιότητες στο άρθρο 75 & Ι εδάφιο β του Ν.3463/2006 ως ισχύει)
4.3 Ποιότητας Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων και Οικισμών (όλες οι περιγραφόμενες αρμοδιότητες στο άρθρο 75 & Ι εδάφιο γ του Ν.3463/2006 ως ισχύει)
4.4 Πολιτικής Προστασίας (όλες οι περιγραφόμενες αρμοδιότητες στο άρθρο 75 & Ι εδάφιο ζ του Ν.3463/2006 ως ισχύει)
Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

5. τον κ. ΜΟΥΕΜΙΝ Ερτζάν του Ισμαήλ

κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τις Δημοτικές Ενότητες Ιάσμου και Αμαξάδων με τις παρακάτω καθ ύλην αρμοδιότητες :
5.1 Διοικητικών – Οικονομικών Θεμάτων (όλες οι περιγραφόμενες αρμοδιότητες κρατικού χαρακτήρα στο άρθρο 75 & ΙΙ του Ν.3463/2006 ως ισχύει)
5.2 Περιβάλλοντος (όλες οι περιγραφόμενες αρμοδιότητες στο άρθρο 75 & Ι εδάφιο β του Ν.3463/2006 ως ισχύει)
5.3 Ποιότητας Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων και Οικισμών (όλες οι περιγραφόμενες αρμοδιότητες στο άρθρο 75 & Ι εδάφιο γ του Ν.3463/2006 ως ισχύει)
5.4 Πολιτικής Προστασίας (όλες οι περιγραφόμενες αρμοδιότητες στο άρθρο 75 & Ι εδάφιο ζ του Ν.3463/2006 ως ισχύει)
Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

Β. Από τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων εξαιρούνται :

  • η εκ του νόμου αρμοδιότητα του Δημάρχου, ως πειθαρχικού προϊσταμένου
  • η εισαγωγή θεμάτων στο δημοτικό συμβούλιο, με τελικό υπογράφοντα τον δήμαρχο, μετά από συνυπογραφή από αρμόδιο αντιδήμαρχο
  • η έγκριση δαπανών και διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης
  • η χορήγηση πάσης φύσεως αδειών σε υπαλλήλους του δήμου με οποιαδήποτε σχέση εργασίας

Γ. Όλοι οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι θα συνεργάζονται με τους Προέδρους των Κοινοτήτων του Δήμου για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Δ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. ΓΙΑΛΟΥΤΣ Οκτάϊ, που αναπληρώνει το Δήμαρχο.

Ε. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα. Αν δεν υπάρχει ημερήσια, σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιάσμου και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΟΥΜΙΝ ΟΝΤΕΡ

Last modified: 28 Φεβρουαρίου 2020

Comments are closed.