Clear sky
24°C
 

Συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Πολυάνθου

26 Μαρτίου 2019

ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Ίασμος 21-3-2019
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΠΟΛΥΑΝΘΟΥ
Αριθ. Πρωτ. 2225

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του πρακτικού της 1ης/2019 συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Πολυάνθου.

Αριθμός Απόφασης 1/2019

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η : Εξέταση μίας (1) αίτησης δημότη μας, του ΜΟΥΣΤΑΦΑ Νεντήμ του Καδήρ , για διαγραφή χρεών, από τέλη ύδρευσης, λόγω εκ παραδρομής χρέωσης, από τους βεβαιωτικούς καταλόγους, του Δήμου μας.

Στον Πολύανθο και στο Κοινοτικό κατάστημα σήμερα στις 12 Μαρτίου 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 16:οο μ.μ .συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο οικισμού Πολυάνθου, μετά από την υπ’ αριθ. 1611/1-3-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε κάθε μέλος του Τοπικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 88, 85 του Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία , δηλαδή σε σύνολο τριών (3) μελών βρέθηκαν παρόντα τρία (3).

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1) Χουμέτ Μουμίν, Πρόεδρος
2) Σουλεϊμάν Ογλου Χουσαμετήν, μέλος.
3) Χορταργιά Αρετή, μέλος.

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : ΚΑΝΕΝΑ

Στην συνεδρίαση παρέστη και ο υπάλληλος του Δήμου μας , Τσολάκης Ελευθέριος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, για την μείωση του ποσού από το σύνολο των βεβαιωμένων οφειλών από τέλη και δικαιώματα, λόγω εκ παραδρομής χρέωσης από τους βεβαιωτικούς καταλόγους, με το αναλογούν Φ.Π.Α. από τον δημότη μας: 1) του ΜΟΥΣΤΑΦΑ Νεντήμ του Καδήρ, κάτοικο Πολυάνθου, είπε ότι βάσει του άρθρου 174 παρ. δ’ του Ν.3463/2006, το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του έχει την δυνατότητα να διαγράψει τα τέλη και δικαιώματα όταν η εγγραφή τους στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους έγινε προφανώς κατά τρόπο λανθασμένο, ή έγινε λανθασμένη πολλαπλή εγγραφή, αφού πρώτα όμως παρθεί απόφαση από την τοπική Κοινότητα ή την δημοτική κοινότητα, η οποία θα εισηγείται την διαγραφή των τελών και εισφορών, από τους δημότες που χρεώθηκαν εκ παραδρομής δύο φορές, ή λάθος καταμέτρησης, βάσει των άρθρων 84 και της παρ. 3, και του άρθρου 83 παρ. 4 του Ν.3852/2010.
Στην συνέχεια μοιράσθηκε σε όλους τους παρισταμένους συμβούλους αναλυτικός κατάλογος, για ενημερωθούν λεπτομερώς για τα ποσά που θα διαγραφούν, και ανάλογα να αποφασίσουν.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος, και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει.
Το Τοπικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 174 του Ν.3463/2006, και την παρ. 3 του άρθρου 84 και παρ. 4 του άρθρου 83 του Ν.3852/2010 και τους καταλόγους των οφειλετών, ΟΜΟΦΩΝΑ :

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Εγκρίνει την μείωση του ποσού από το σύνολο των βεβαιωμένων οφειλών του από τέλη και δικαιώματα, λόγω εκ παραδρομής χρέωσης, από τους βεβαιωτικούς καταλόγους, με το αναλογούν Φ.Π.Α. από τον παρακάτω δημότη μας: 1) από τον ΜΟΥΣΤΑΦΑ Νεντήμ του Καδήρ , κάτοικο Πολυάνθου, μειώνεται το ποσό από το σύνολο των βεβαιωμένων οφειλών του, κατά 474,οο€, με το αναλογούν Φ.Π.Α. ( 61,63€), σύνολο 535,63€, όπως φαίνεται και στην αναλυτική κατάσταση που επισυνάπτουμε και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 1/2019.

Ο Πρόεδρος της Τ.Κ.. Τα μέλη
Χουμέτ Μουμίν Ακολουθούν υπογραφές

Για την ακρίβεια του αποσπάσματος

Ο Πρόεδρος της Τοπ. Κοινότητας Πολυάνθου

ΧΟΥΜΕΤ ΜΟΥΜΙΝ

Last modified: 11 Δεκεμβρίου 2019

Comments are closed.