Mainly clear
28°C
 

Συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σώστη

26 Μαρτίου 2019

ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Σώστη 21-3-2019
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΣΩΣΤΗ
Αριθ. Πρωτ. 2226

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του πρακτικού της 1ης/2019 συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σώστη.

Αριθμός Απόφασης 1/2019

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η : Εξέταση μίας (1) αίτησης δημότη μας, για διαγραφή χρεών, από τέλη ύδρευσης, λόγω εκ παραδρομής χρέωσης, ( παλαιά τέλη καθαριότητας ), από τους βεβαιωτικούς καταλόγους, του Δήμου μας.

Στον Σώστη και στο Κοινοτικό κατάστημα σήμερα στις 11 Μαρτίου 2019, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 16:οο μ.μ .συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο οικισμού Σώστη, μετά από την υπ’ αριθ. 1610/1-3-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε κάθε μέλος του Τοπικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 88, 85 του Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία , δηλαδή σε σύνολο τριών (3) μελών βρέθηκαν παρόντα τρία (3).

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1) Καλπάνης Βασίλειος, Πρόεδρος
2) Χουσεϊν Νετζιμπετήν, μέλος.
3) Τσακρίδου Μαρινέλη- Μαρία, μέλος.

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : ΚΑΝΕΝΑ

Στην συνεδρίαση παρέστη και ο υπάλληλος του Δήμου μας , Τσολάκης Ελευθέριος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, για την μείωση του ποσού από το σύνολο των βεβαιωμένων οφειλών από τέλη ύδρευσης και δικαιώματα, λόγω εκ παραδρομής χρέωσης, ( από παλιά τέλη καθαριότητας ), από τους βεβαιωτικούς καταλόγους, με το αναλογούν Φ.Π.Α. από τον δημότη μας 1) ΧΑΛΗΛ ΙΜΠΡΑΜ Ισμιγκιούλ του Σεμπαετίν, κάτοικος Σώστη, είπε ότι βάσει του άρθρου 174 παρ. δ’ του Ν.3463/2006, το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του έχει την δυνατότητα να διαγράψει τα τέλη και δικαιώματα όταν η εγγραφή τους στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους έγινε προφανώς κατά τρόπο λανθασμένο, ή έγινε λανθασμένη πολλαπλή εγγραφή, αφού πρώτα όμως παρθεί απόφαση από την τοπική Κοινότητα ή την δημοτική κοινότητα, η οποία θα εισηγείται την διαγραφή των τελών και εισφορών, από τους δημότες που χρεώθηκαν εκ παραδρομής δύο φορές, ή λάθους καταμέτρησης-διαρροής, βάσει των άρθρων 84 και της παρ. 3, και του άρθρου 83 παρ. 4 του Ν.3852/2010.

Στην συνέχεια μοιράσθηκε σε όλους τους παρισταμένους συμβούλους αναλυτικός κατάλογος, για ενημερωθούν λεπτομερώς για τα ποσά που θα διαγραφούν, και ανάλογα να αποφασίσουν.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος, και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει.
Το Τοπικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 174 του Ν.3463/2006, και την παρ. 3 του άρθρου 84 και παρ. 4 του άρθρου 83 του Ν.3852/2010 και τους καταλόγους των οφειλετών, ΟΜΟΦΩΝΑ :

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Εγκρίνει την μείωση του ποσού από το σύνολο των βεβαιωμένων οφειλών του από τέλη ύδρευσης, λόγω εκ παραδρομής χρέωσης, ( παλαιά τέλη καθαριότητας ) από τους βεβαιωτικούς καταλόγους, με το αναλογούν Φ.Π.Α. από τον παρακάτω δημότες μας: 1) από την ΧΑΛΗΛ ΙΜΠΡΑΜ Ισμιγκιούλ του Σεμπαετίν , κάτοικο Σώστη, μειώνεται το ποσό από το σύνολο των βεβαιωμένων οφειλών του, κατά 80€, με το αναλογούν Φ.Π.Α. ( 0 ), σύνολο 80€,όπως φαίνεται και στην αναλυτική κατάσταση που επισυνάπτουμε και αποτελεί αναπόσπαστό μέρος της απόφασης αυτής.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 1/2019.
Ο Πρόεδρος της Τ.Κ.. Τα μέλη
Καλπάνης Βασίλειος Ακολουθούν υπογραφές

Για την ακρίβεια του αποσπάσματος

Ο Πρόεδρος της Τοπ. Κοινότητας Σώστη

ΚΑΛΠΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Last modified: 11 Δεκεμβρίου 2019

Comments are closed.