Διενέργεια Ψεκασμών ULV στους Οικισμούς Γαλήνη και Μωσαϊκό

24 Αυγούστου 2020

Στο πλαίσιο του προγράμματος καταπολέμησης των κουνουπιών που διενεργεί η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, σας ενημερώνουμε ότι θα διενεργηθεί ψεκασμός ακμαιοκτονίας υπέρμικρου όγκου (ULV) από εδάφους για καταπολέμηση των κουνουπιών την Τρίτη 25 Αυγούστου 2020.

Πεδίο Εφαρμογής: πέριξ και εντός των οικισμών Μωσαϊκού και Γαλήνης.

Ώρα έναρξης ψεκασμών: μετά την δύση του ήλιου, από τις 20:00 και θα ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν.

Προφυλάξεις: παρακαλούμε κατά την διάρκεια του ψεκασμού
• να μην κυκλοφορούν άνθρωποι και ζώα στην περιοχή ψεκασμού
• να μην υπάρχουν εκτεθειμένα είδη οικιακής χρήσης (π.χ. ρούχα, παιχνίδια κλπ).
• τα κλιματιστικά να είναι κλειστά
• να απομακρυνθούν τα μελισσοσμήνη από την ψεκαζόμενη περιοχή

Για την διενέργεια των ψεκασμών ακολουθούνται οι οδηγίες που ορίζονται στην Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με αριθ. πρωτ. 6647/179927/6-7-2020 (ΑΔΑ: ΩΙ3Ο4653ΠΓ-52Μ) και το με αριθ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ.16077/9-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΔΖ9465ΦΥΟ-ΖΟΗ) έγγραφο του Υπουργείου Υγείας.

Η εφαρμογή θα γίνει:
➢ με ευθύνη του ανάδοχου φορέα που είναι η NOVAGREEN Α.Ε.
➢ με χρήση οχήματος που φέρει ειδικό και κατάλληλο εξοπλισμό.
➢ με συνεχή επίβλεψη από ειδικούς επιστήμονες υπαλλήλους της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
➢ Με εγκεκριμένα για το σκοπό σκευάσματα που ορίζονται στις προαναφερθείσες Αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σε περίπτωση που δεν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, ο ψεκασμός θα πραγματοποιηθεί εντός των επομένων ημερών. Θα υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση.

Last modified: 26 Αυγούστου 2020

Comments are closed.