Clear sky
20°C
 

ΣΟΧ 2/2020 Πρόσληψη Δεκαέξι (16) Ατόμων σε Υπηρεσίες Καθαρισμού Σχολικών Μονάδων

21 Αυγούστου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2020
για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΑΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α’138 ) όπως  έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, ιδίως με τις όμοιες του άρθρου 34 του ν.4713/2020 (Α΄147)
  2. Τις διατάξεις του ν.3584/2007 (Α΄143), Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων, όπως ισχύουν
  3. Τις διατάξεις του ν.3463/2006 (Α΄114), Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, όπως ισχύουν
  4. Τις διατάξεις του ν.3852/2010, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης  (Α΄87), όπως ισχύουν
  5. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./134/15827/19-08-2020 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006), όπως  ισχύει.
  6. Τις ανάγκες των Δήμου Ιάσμου σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών του στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων της χωρικής του αρμοδιότητας
  7. Το με αρ. πρωτ. 52360/19-08-2020 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. σύμφωνα με το οποίο η δαπάνη μισθοδοσίας θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου, η οποία θα καλυφθεί μέσω του προϋπολογισμού του ΥΠ.ΕΣ. και δεν κωλύεται η διαδικασία πρόσληψης.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαέξι (16) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων  στο Δήμο Ιάσμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά) προσόντα:

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Αριθμός ατόμων Χρόνος απασχόλησης
Δήμος Εθνικής Αμύνης 4 ΥΕ Καθαριστές-στριες σχολικών μονάδων   Μερικής απασχόλησης: 15, Πλήρους απασχόλησης: 1 Διδακτικό έτος 2020-2021

Συνημμένα Αρχεία:

Last modified: 25 Αυγούστου 2020

Comments are closed.