Clear sky
10°C
 

Ορισμός Αντιδημάρχου

1 Μαρτίου 2021

ΑΠΟΦΑΣΗ 146/2021

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας υπ’ όψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και του άρθρου 5 του Ν. 4623/2019 (Α’ 134), ως ισχύουν,
  2. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. “Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010”,
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν. 4483/2017, αναφορικά με την αντιμισθία και των αντιδημάρχων,
  4. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. 82/59633/20.08.2019 : Ορισμός Αντιδημάρχων,
  5. Τις με αριθμό 640/2019, 12/2020, 215/2020, 773/2020 προηγούμενες αποφάσεις Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων και Άμισθου αντιδημάρχου,
  6. Το άρθρο 59 & 4 του Ν. 3852/2010 που αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 & 2γ του Ν. 4623/2019 σύμφωνα με την οποία η θητεία των αντιδημάρχων δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) έτους,
  7. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιάσμου, όπως σήμερα ισχύει (ΦΕΚ 3021/Β/30-12-2011, ΦΕΚ 1391/Β/25-04-2018, ΦΕΚ 1022/Β/27-03-2019),
  8. Την με ημερομηνία 26-02-2021 παραίτηση του αντιδημάρχου κ. ΑΛΗ Οζάν του Φερουντούν

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει τον κ. ΓΙΟΥΣΟΥΦ Γιουσούφ του Νιάτ,

Ως έμμισθο Αντιδήμαρχο Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Αδέσποτων Ζώων και του μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ’ ύλη αρμοδιότητες :
1.1 Ανάπτυξης (όλες οι περιγραφόμενες αρμοδιότητες στο άρθρο 75 & Ι εδάφιο α του Ν.3463/2006 ως ισχύει)
1.2 Αγροτικής Ανάπτυξης (όλες οι περιγραφόμενες αρμοδιότητες στο άρθρο 75 & Ι εδάφιο η του Ν.3463/2006 ως ισχύει)
1.3 Περισυλλογής Αδέσποτων Ζώων (οι περιγραφόμενες αρμοδιότητες στο άρθρο 75 & Ι εδάφιο γ περίπτωση 10 του Ν.3463/2006 ως ισχύει)
Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, καθώς και για την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

Β. Εξουσιοδοτεί τον ανωτέρω αντιδήμαρχο για τη χορήγηση και υπογραφή παντός πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και λοιπών διοικητικών εγγράφων καθώς και για την επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής και της έκδοσης αντιγράφων εκ του πρωτοτύπου.

Γ. Η θητεία του ως άνω αντιδημάρχου ορίζεται σε 18 (δεκαοκτώ) μήνες, έως την 31/08/2022. Είναι δυνατή η ανάκληση αντιδημάρχων μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό τους, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.

Δ. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό 773/2020 απόφαση Δημάρχου Ιάσμου, περί ορισμού και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους λοιπούς αντιδημάρχους.

Ε. Η παρούσα να δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιάσμου και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΝΤΕΡ ΜΟΥΜΙΝ

Last modified: 1 Μαρτίου 2021

Comments are closed.