Overcast
12°C
 

Ορισμός Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων Δημάρχου

1 Σεπτεμβρίου 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 773/2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΑΣΜΟΥ

Έχοντας υπ’ όψη:

 1.  Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και του άρθρου 5 του Ν. 4623/2019 (Α’ 134), ως ισχύουν.
 2. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. << Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 >>.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν. 4483/2017, αναφορικά με την αντιμισθία και των αντιδημάρχων.
 4. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. 82/59633/20.08.2019 : Ορισμός Αντιδημάρχων.
 5. Τις με αριθμό 640/2019, 12/2020, 215/2020 προηγούμενες αποφάσεις Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων και Άμισθου αντιδημάρχου.
 6. Το άρθρο 59 & 7 του Ν. 3852/2010 που προστέθηκε με το άρθρο 47 του Ν. 4647/2019 σύμφωνα με την οποία μπορεί να ορίζονται άμισθοι αντιδήμαρχοι σε αριθμό που δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο του αριθμού των αντιδημάρχων.
 7. Το άρθρο 59 & 4 του Ν. 3852/2010 που αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 & 2γ του Ν. 4623/2019 σύμφωνα με την οποία η θητεία των αντιδημάρχων δεν μπορεί να είναι μικρότερη του  ενός (1) έτους.
 8. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιάσμου, όπως σήμερα ισχύει (ΦΕΚ 3021/Β/30-12-2011, ΦΕΚ 1391/Β/25-04-2018, ΦΕΚ 1022/Β/27-03-2019).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει και μεταβιβάζει καθ΄ύλην αρμοδιότητες στους Αντιδημάρχους του Δήμου Ιάσμου ως εξής:

1. τον κ. ΓΙΑΛΟΥΤΣ Οκτάϊ του Τζεμήλ,

Ως Αναπληρωτή Δημάρχου και

Ως Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Καθαριότητας, Τεχνικών Έργων και Πολιτικής Προστασίας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :

1.1  Περιβάλλοντος (όλες οι περιγραφόμενες αρμοδιότητες στο άρθρο 75 & Ι εδάφιο β του Ν.3463/2006 ως ισχύει)

1.2 Ποιότητας Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων και Οικισμών (όλες οι περιγραφόμενες αρμοδιότητες στο άρθρο 75 & Ι εδάφιο γ του Ν.3463/2006 ως ισχύει)                                              

1.3  Πολιτικής Προστασίας (όλες οι περιγραφόμενες αρμοδιότητες στο άρθρο 75 & Ι εδάφιο ζ του Ν.3463/2006 ως ισχύει)

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, καθώς και για την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

2. την κα. ΜΠΑΤΖΙΟΥ Λεμονιά του Χρήστου  

Ως Αντιδήμαρχο Διοικητικού – Οικονομικού και τις μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :

2.1 Διοικητικών – Οικονομικών Θεμάτων (όλες οι περιγραφόμενες αρμοδιότητες κρατικού χαρακτήρα στο άρθρο 75 & ΙΙ του Ν.3463/2006 ως ισχύει)

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, καθώς και για την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

3. τον κ. ΜΟΥΜΙΝ Μουμίν του Σουλεϊμάν,

Ως Αντιδήμαρχο Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :

3.1 Άρδευσης (περιγραφόμενες αρμοδιότητες άρδευσης στο άρθρο 75 & Ι εδάφιο α περ. 7 του Ν.3463/2006 ως ισχύει)

3.2 Αποχέτευσης (περιγραφόμενες αρμοδιότητες αποχέτευσης – βιολογικού καθαρισμού στο άρθρο 75 & Ι εδάφιο β περ. 4 του Ν.3463/2006 ως ισχύει)

3.3 Ύδρευσης (περιγραφόμενες αρμοδιότητες ύδρευσης στο άρθρο 75 & Ι εδάφιο γ περ. 1 του Ν.3463/2006 ως ισχύει)     

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, καθώς και για την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

4. τον κ. ΧΟΥΣΕΪΝ Σαλήμ του Χουσεϊν

Ως Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

4.1 Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού (όλες οι περιγραφόμενες αρμοδιότητες στο άρθρο 75 & Ι εδάφιο στ του Ν.3463/2006 ως ισχύει)

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, καθώς και για την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

5. τον κ. ΑΛΗ Οζάν του Φερουντούν,

Ως Αντιδήμαρχο Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Αδέσποτων Ζώων και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

5.1 Ανάπτυξης (όλες οι περιγραφόμενες αρμοδιότητες στο άρθρο 75 & Ι εδάφιο α του Ν.3463/2006 ως ισχύει)

5.2  Αγροτικής Ανάπτυξης (όλες οι περιγραφόμενες αρμοδιότητες στο άρθρο 75 & Ι εδάφιο η του Ν.3463/2006 ως ισχύει)

5.3 Περισυλλογής Αδέσποτων Ζώων (οι περιγραφόμενες αρμοδιότητες στο άρθρο 75 & Ι εδάφιο γ περ. 10 του Ν.3463/2006 ως ισχύει)

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, καθώς και για την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

Β. Εξουσιοδοτεί όλους τους ανωτέρω αντιδημάρχους για τη χορήγηση και υπογραφή παντός πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και λοιπών διοικητικών εγγράφων καθώς και για την επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής και της έκδοσης αντιγράφων εκ του πρωτοτύπου.

Γ.  Από τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων εξαιρούνται :

 • η εκ του νόμου αρμοδιότητα του Δημάρχου, ως πειθαρχικού προϊσταμένου
 • η αρμοδιότητα εισαγωγής θεμάτων στο δημοτικό συμβούλιο
 • η έγκριση δαπανών και διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης

Δ. Ο Δήμαρχος Ιάσμου κρατά και ασκεί ο ίδιος τις αρμοδιότητες, Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης (όλες οι περιγραφόμενες αρμοδιότητες στο άρθρο 75 & Ι εδάφιο ε του Ν.3463/2006 ως ισχύει) και  Απασχόλησης (όλες οι περιγραφόμενες αρμοδιότητες στο άρθρο 75 & Ι εδάφιο δ του Ν.3463/2006 ως ισχύει).

Ε. Η θητεία των ως άνω αντιδημάρχων ορίζεται  ένα (1) έτος, έως την 31/08/2021. Είναι δυνατή η ανάκληση αντιδημάρχων μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό τους, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.

ΣΤ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, ο Αντιδήμαρχος κ. ΓΙΑΛΟΥΤΣ Οκτάϊ του Τζεμήλ, αναπληρώνει το Δήμαρχο στα καθήκοντά του.

Ζ. Ως Άμισθος Αντιδήμαρχος ορίζεται η κα. ΜΠΑΤΖΙΟΥ Λεμονιά του Χρήστου.    

Η. Ανακαλεί τις 640/2019, 12/2020, 215/2020  αποφάσεις Δημάρχου και κάθε άλλη συναφής απόφαση Δημάρχου περί ορισμού και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους αντιδημάρχους.

Θ. Η παρούσα να δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιάσμου και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΟΥΜΙΝ ΟΝΤΕΡ

Last modified: 1 Σεπτεμβρίου 2020

Comments are closed.