Clear sky
24°C
 

Διακήρυξη δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου με αρ. τεμαχίου 172δ στο Παλλάδιο

26 Μαρτίου 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ίασμος, 26 Μαρτίου 2021
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜ-Θ
ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ
Αρ. Πρωτ. 2464
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 1. Tο Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α’ 77/30-3-81)
 2. Το Δ.Κ.Κ. 3463/06 άρθρο 195
 3. Tις διατάξεις του ν. 3852/2010
 4. Την υπό αριθμό 14/2020 απόφαση του συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Αμβροσίας.
 5. Την υπό αριθμό 21/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία αποφασίσθηκε η εκμίσθωση ενός τεμαχίου δημοτικής έκτασης εμβαδού 10 στρεμμάτων στο αγρόκτημα Παλλαδίου.
 6. Την υπό αριθμό 34/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διενέργειας της δημοπρασίας.

Διακηρύσσει  σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ιάσμου (γραφείο Γενικής Γραμματέως – πρώην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) στις 07/04/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 έως 13.00 μ.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής (αποτελούμενη από τον Μουμίν Οντέρ, ως Πρόεδρο και τους Βακιάνη Ανέστη και Ιμάμ Τζανέρ, ως μέλη) την εκμίσθωση ενός τεμαχίου δημοτικής έκτασης εμβαδού 10 στρεμμάτων με αριθμό τεμαχίου 172δ στο αγρόκτημα  Παλλαδίου για μονοετείς καλλιέργειες.

 • Η διάρκεια της εκμίσθωσης θα αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του οικείου συμφωνητικού και θα λήξει με τη διάρκεια λήξης της παρούσας δημοτικής περιόδου ήτοι στις 31/12/2023.
 • Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία έχουν όλοι οι δημότες του Δήμου Ιάσμου.
 • Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί μόνο όσοι δεν οφείλουν στο Δήμο Ιάσμου και θα προσκομίζουν σχετική δημοτική ενημερότητα.
 • Πρώτη προσφορά ετήσιου μισθώματος ορίζεται σε 15 € το στρέμμα ανά έτος για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και σε 25 € για τους λοιπούς συμμετέχοντες .
 • Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει, στην Επιτροπή κατά την ημέρα και ώρα διενέργειας της τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) εγγύηση συμμετοχής του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ποσού ίσου με το 10% του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης και συγκεκριμένα: Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή συμμετοχής μετά την υπογραφή της σύμβασης αντικαθίσταται με άλλη, καλής εκτέλεσης της σύμβασης ίση με το 10% του επιτευχθέντος αποτελέσματος, η οποία θα επιστραφεί μετά τη λήξη της σύμβασης ή μετά την εξόφληση του οφειλόμενου ποσού. β. Ταυτότητα του φυσικού προσώπου, καθώς και του αξιόχρεου εγγυητή του. γ. Κάθε υποψήφιος πρέπει να φέρει και αξιόχρεο εγγυητή ,  ο οποίος μαζί με τον τελευταίο πλειοδότη υποχρεούται να υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. ε. Φορολογική ενημερότητα. στ. Ασφαλιστική ενημερότητα. ζ. Βεβαίωση μη οφειλής της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιάσμου του ιδίου και του εγγυητή του. η. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι: 1) έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα, 2) έλαβαν γνώση της κατάστασης του ακινήτου.
 • Η καταβολή του μισθώματος θα γίνεται στην οικονομική υπηρεσία για το πρώτο έτος πριν την υπογραφή του συμφωνητικού και για τα επόμενα έτη θα καταβάλλεται το πρώτο δεκαήμερο του μηνός Ιανουαρίου εκάστου έτους, στο Δημοτικό Ταμείο Ιάσμου. Η εξόφληση του πρώτου μισθώματος αποτελεί υποχρεωτική προϋπόθεση για τη σύναψη συμφωνητικού μίσθωσης μεταξύ των μερών. Η μη εξόφληση μισθώματος ανά έτος κατά το πρώτο δεκαήμερο Ιανουαρίου αποτελεί λόγο καταγγελίας της μίσθωσης εκ μέρους του εκμισθωτή Δήμου Ιάσμου χωρίς άλλες διατυπώσεις.
 • Πληροφορίες για τη δημοπρασία, παρέχονται από το Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Ιάσμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνο 2534350106. (κ. Παπασάββας Αθανάσιος).

Επιπλέον ισχύουν όλοι οι όροι όπως έχουν αναλυτικά ορισθεί και περιγράφονται στην υπό αριθμό 34/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Η παρούσα διακήρυξη να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Ιάσμου και να αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του δήμου Ιάσμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΑΣΜΟΥ

ΟΝΤΕΡ ΜΟΥΜΙΝ

Last modified: 26 Μαρτίου 2021

Comments are closed.