Partly cloudy
26°C
 

Διενέργεια Κλήρωσης ΜΗΜΕΔ και Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης

3 Ιουνίου 2021

Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης ΜΗΜΕΔ και Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης, πριν τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης και επιλογής μελών Επιτροπής για το έργο με τίτλο «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΛAΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ».

Η Δ/νση Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιάσμου κατ’ εφαρμογή :

  1. Της παρ. 8α του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 ,
  2. Της παρ. 10εδ. α΄ άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 ,
  3. Της Απόφασης Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β΄)

θα προβεί στην διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου Μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) που τηρείται στην Ιστοσελίδα www.mimed.ggde.gr, για την επιλογή μελών επιτροπής (τακτικών και αναπληρωματικών) της παρ. 8α του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 διαγωνισμού μελέτης.

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του υποέργου 1 με τίτλο «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΛAΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ» προϋπολογισμού 269.000,00€ (συμπ. Φ.Π.Α.).

Το Έργο περιλαμβάνει εργασίες οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές και αφορά τη διαμόρφωση των χώρων του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Ιάσμου, το οποίο θα έχει πλέον χρήση Δημαρχείου. Προβλέπεται διάνοιξη θυρών στο ισόγειο και τον όροφο σύμφωνα με τα αρχιτεκτονικά σχέδια της Οικοδομικής αδείας και την μελέτη Παθητικής Πυρασφάλειας και κατασκευή εξωτερικής μεταλλικής κλίμακας σύμφωνα τα αντίστοιχα κατασκευαστικά σχέδια. Επίσης, αφορά και την πλήρη ανακαίνιση των παλιών χώρων υγιεινής, εντός και εκτός του κτιρίου, (αντικατάσταση ειδών υγιεινής, πλακιδίων τοίχων και δαπέδων, σωληνώσεων ύδρευσης και αποχέτευσης και τοποθέτηση στεγανών φωτιστικών σωμάτων) καθώς και τη δημιουργία νέου χώρου υγιεινής ΑΜΕΑ. Επίσης θα κατασκευαστεί νέο ηλεκτρολογικό δίκτυο κατάλληλο για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του νέου κτιρίου.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” και από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2021 και είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου Ιάσμου με Κ.Α. 64-7311.901.

Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη της Αναθέτουσας Αρχής που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Η επιτροπή του άρθρου 5 της υπ’. αριθμ ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 απόφασης, η οποία ορίστηκε για διεξαγωγή κληρώσεων ΜΗΜΕΔ, είναι διμελής και αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους :

  1. Φραντζέσκου Αναστασία, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
  2. Παπασάββα Αθανάσιο, ΠΕ Γεωπόνων

Έργο της παραπάνω επιτροπής είναι η ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή των μελών της επιτροπής διαγωνισμού του έργου και η σύνταξη του σχετικού πρακτικού διενέργειας της κλήρωσης. Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 04-06-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. μέσω της ιστοσελίδας : www.mimed.ggde.gr .

Η παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες:
α) του  Δήμου  Ιάσμου www.iasmos.gr
β) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών: www.ggde.gr μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής Μη.Μ.Ε.Δ. από τους χρήστες των Αναθετουσών Αρχών).

Last modified: 4 Ιουνίου 2021

Comments are closed.