Overcast
13°C
 

Απόφαση Ορισμού Ταμία

4 Ιανουαρίου 2021

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΑΡΙΘΜ. 1/2021
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΑΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07-06-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» που αφορούν τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 166 του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α/08-06-2006).
  3. Τις διατάξεις του Β.Δ. 17-5/15-06-1959 «Περί οικονομικής Διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων» (ΦΕΚ 114/Α/1959).
  4. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ιάσμου.
  5. Την εύρυθμη λειτουργία και τις ανάγκες του Δήμου Ιάσμου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Α

Α. Ορίζει Ταμία του Δήμου Ιάσμου, την υπάλληλο Τατσίδου Ροδή του Βασιλείου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Οικονομικού.
Β. Ορίζει Αναπληρωτή Ταμία του Δήμου Ιάσμου, τον υπάλληλο Δεληγιαννίδη Αλέξανδρο του Παναγιώτη, κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της παραπάνω οριζόμενης Ταμία.Β

Η οριζόμενη ταμίας και ο αναπληρωτής της, θα ασκούν καθήκοντα ταμία και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Δήμου Ιάσμου, που δεν διαθέτουν ιδία ταμειακή υπηρεσία.

Η απόφαση αυτή τίθεται σε ισχύ από την υπογραφή της, και μέχρις ότου τροποποιηθεί ή ανακληθεί με όμοια νεότερή της.

Η παρούσα να αναρτηθεί στη Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιάσμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΝΤΕΡ ΜΟΥΜΙΝ

Συνημμένο Αρχείο:

Last modified: 5 Ιανουαρίου 2021

Comments are closed.