Overcast
25°C
 

Απόφαση Ορισμού Στατιστικού Ανταποκριτή

14 Ιανουαρίου 2021

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΑΡΙΘΜ. 31/2021
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΑΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’/07-06-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» που αφορούν τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 165 του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α’/08-06-2006).
  3. Τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 267 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει.
  4. Το άρθρο 41 του Ν.4483/17 (ΦΕΚ 107 Α’/31.07.2017) «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις»
  5. Την αριθμ. 2816/30.01.2018 Απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. (ΦΕΚ 350 Β’/07.02.2018) «Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου των στοιχείων, του χρόνου και του τρόπου ενημέρωσης του Κόμβου Διαλειτουργικότητας και των λοιπών βάσεων δεδομένων οικονομικών στοιχείων ΟΤΑ που τηρούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και κάθε άλλης απαραίτητης λεπτομέρειας»
  6. Τις αρ. 9/οικ.6137/02.03.2018 «Υποβολή οικονομικών στοιχείων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών» (ΑΔΑ: ΩΨΩΡ465ΧΘ7-ΤΡ4) και 17/23198/25.05.2018 «Κατάργηση καταχώρησης στοιχείων Μητρώου Δεσμεύσεων δήμων και περιφερειών στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του ΥΠΕΣ – Αποκλειστική λήψη Μητρώου Δεσμεύσεων από τον Κόμβο Διαλειτουργικότητας» εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ.
  7. Την εύρυθμη λειτουργία και τις ανάγκες του Δήμου Ιάσμου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει τον υπάλληλο του Δήμου Αναστασιάδη Λάζαρο, κλάδου ΠΕ Οικονομικού/Λογιστικού, ως στατιστικό ανταποκριτή, δηλαδή ως υπεύθυνο για την ενημέρωση των βάσεων δεδομένων του Κόμβου Διαλειτουργικότητας του ΥΠΕΣ και της ΕΕΤΑΑ με τα οικονομικά στοιχεία του Δήμου Ιάσμου, με αναπληρώτρια την υπάλληλο του Δήμου Τσιλιγγίρη Αικατερίνη, κλάδου ΠΕ 1 Διοικητικών/Οικονομικών.

Β. Ορίζει την υπάλληλο του Δήμου Τσιλιγκίρη Ευαγγελία, κλάδου ΠΕ 1 Διοικητικών/Οικονομικών, ως στατιστική ανταποκρίτρια, δηλαδή ως υπεύθυνη για την ενημέρωση των βάσεων δεδομένων του Κόμβου Διαλειτουργικότητας του ΥΠΕΣ και της ΕΕΤΑΑ με τα οικονομικά στοιχεία των ΝΠΔΔ και των επιχειρήσεων του Δήμου Ιάσμου, με αναπληρώτρια την υπάλληλο του Δήμου Ζυμταρούδη Μαρία, κλάδου ΠΕ  Οικονομικού/Λογιστικού.

Οι ανωτέρω υπάλληλοι οφείλουν να διεκπεραιώνουν ορθά, αξιόπιστα και έγκαιρα  τις σχετικές εργασίες, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις.

Η απόφαση αυτή τίθεται σε ισχύ από την υπογραφή της, και μέχρις ότου τροποποιηθεί ή ανακληθεί με όμοια νεότερή της.

Η παρούσα Απόφαση να κοινοποιηθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Last modified: 14 Ιανουαρίου 2021

Comments are closed.