Overcast
25°C
 

Αφαίρεση της Νομιμοποίησης Υπογραφής των Επικυρώσεων Γνησίου Υπογραφών και Φωτοαντιγράφων

2 Απριλίου 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ 303/2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΑΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/2006, όπως ισχύει.
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2690/1999, όπως ισχύει.
  4. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 3 του Ν. 2690/1999, όπως ισχύει.
  5. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999, όπως ισχύει.
  6. Τις διατάξεις του άρθρου τριακοστού πρώτου της με ημερομηνία έκδοσης 20/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α΄ 68/20-03-2020).
  7. Τη με αρ. 642/2019 απόφαση Δημάρχου περί ανάθεσης υπογραφής «µε εντολή ∆ηµάρχου» σε Αντιδημάρχους και Προέδρους των Κοινοτήτων του ∆ήµου Ιάσµου.
  8. Το γεγονός ότι, από τον συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων, συνάγεται ότι η πράξη με την οποία ο Δήμαρχος μεταβιβάζει σε ιεραρχικά υφιστάμενό του όργανο την εξουσία υπογραφής πράξεων της αρμοδιότητάς του συνιστά κανονιστική διοικητική πράξη.
  9. Το γεγονός ότι στην περίπτωση της μεταβίβασης αρμοδιότητας υπογραφής εκείνος που μεταβίβασε την αρμοδιότητα υπογραφής ορισμένων πράξεων που ανήκουν στην αρμοδιότητά του, ως οργάνου, εξακολουθεί να θεωρείται ως μόνος αρμόδιος προς έκδοση των πράξεων αυτών, σε τρόπο ώστε ο εξουσιοδοτήσας να μπορεί οποτεδήποτε να υπογράφει ο ίδιος τις πράξεις αυτές, ανεξάρτητα από τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας υπογραφής τους σε άλλο όργανο.
  10. Το γεγονός ότι δεν αφαιρείται το δικαίωμα των κατοίκων του Δήμου Ιάσμου ως προς τις επικυρώσεις γνησίου υπογραφών και φωτοαντιγράφων, καθώς αφενός υπάρχει η δυνατότητα διεκπεραίωσης των εν λόγω ενεργειών από τον Δήμαρχο Ιάσμου, από τους λοιπούς Προέδρους Κοινοτήτων, καθώς και από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή από τα Κ.Ε.Π., αφετέρου δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερόμενου, όταν προσέρχεται αυτοπροσώπως για υποθέσεις του στις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα ή τα Κ.Ε.Π., προσκομίζοντας δελτίο ταυτότητας ή τα αντίστοιχα πρωτότυπα έγγραφα, ενώ στις περιπτώσεις που ο νόμος απαιτεί βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου αρκεί, κατά περίπτωση, η εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή η εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του ενδιαφερομένου, εφόσον το έγγραφο διακινείται ηλεκτρονικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την αφαίρεση της νομιμοποίησης υπογραφής των επικυρώσεων γνησίου υπογραφών και φωτοαντιγράφων στον Πρόεδρο της Κοινότητας Σώστου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΑΣΜΟΥ

ΜΟΥΜΙΝ ΟΝΤΕΡ

Last modified: 2 Απριλίου 2020

Comments are closed.