Mainly clear
28°C
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 338/2023 (Ορισμός Αντιδημάρχων)

20 Απριλίου 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           ΙΑΣΜΟΣ, 20/04/2023

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                                        Α.Π. : 2883

ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ                                                                  

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                                      

Πληρ: Δήμαρχος                                             

Τηλ : 2534350100-101

E-mail : politis@iasmos.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ

338/2023

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΑΣΜΟΥ

Έχοντας υπ’ όψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και του άρθρου 5 του Ν. 4623/2019 (Α’ 134), ως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν. 4483/2017, αναφορικά με την αντιμισθία των αντιδημάρχων.

3. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. 82/59633/20.08.2019 : Ορισμός Αντιδημάρχων.

4. Το άρθρο 59 & 4 του Ν. 3852/2010 που αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 & 2γ του Ν. 4623/2019 σύμφωνα με την οποία η θητεία των αντιδημάρχων δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) έτους.

5. Το άρθρο 59 & 7 του Ν. 3852/2010 που προστέθηκε με το άρθρο 47 του Ν. 4647/2019 σύμφωνα με την οποία μπορεί να ορίζονται άμισθοι αντιδήμαρχοι σε αριθμό που δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο του αριθμού των αντιδημάρχων.

6. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιάσμου, όπως σήμερα ισχύει (ΦΕΚ 3021/Β/30-12-2011, ΦΕΚ 1391/Β/25-04-2018, ΦΕΚ 1022/Β/27-03-2019, ΦΕΚ 3691/Β/11-08-2021).

7. Την αριθ.πρωτ. 2521/4-4-23 Διαπιστωτική Πράξη.

8.Την αριθ.πρωτ. 55814/18-04-23 ΑΠΟΦΑΣΗ του ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ της ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ με την οποία κρίνουν ότι νόμιμα έχει ληφθεί  η απόφαση για την εκλογή νέου Δήμαρχου του  Δήμου Ιάσμου, για το υπόλοιπο της θητείας της τρέχουσας Δημοτικής περιόδου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει και μεταβιβάζει καθ’ ύλη αρμοδιότητες στους Αντιδημάρχους του Δήμου Ιάσμου ως εξής :

1.την Αϊσέλ Αμέτ του Λουτφή

Ως Αναπληρώτρια Δημάρχου

Αντιδήμαρχο Πολιτισμού & Τουρισμού και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1.1 Πολιτισμού  (όλες οι περιγραφόμενες αρμοδιότητες στο άρθρο 75 & Ι εδάφιο στ’ του Ν.3463/2006 ως ισχύει)

1.2 Τουρισμού (περιγραφόμενες αρμοδιότητες στο άρθρο 75 & Ι εδάφιο α’ περ. 8 του Ν.3463/2006 ως ισχύει)

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, καθώς και για την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

2. τον κ. Χασάν Μουσταφά του Χαλετίν

Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, Τεχνικών Έργων, Ύδρευσης, Άρδευσης & Αποχέτευσης και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

2.1 Πολιτικής Προστασίας (περιγραφόμενες αρμοδιότητες πολιτικής προστασίας στο άρθρο 75 & Ι εδάφιο ζ’ του Ν.3463/2006 ως ισχύει)

2.2 Τεχνικών Έργων (περιγραφόμενες αρμοδιότητες τεχνικών έργων στο άρθρο 75 & Ι εδάφιο γ του Ν.3463/2006 ως ισχύει)

2.3 Ύδρευσης (περιγραφόμενες αρμοδιότητες ύδρευσης στο άρθρο 75 & Ι εδάφιο γ’ περ. 1 του Ν.3463/2006 ως ισχύει)     

2.4 Άρδευσης (περιγραφόμενες αρμοδιότητες άρδευσης στο άρθρο 75 & Ι εδάφιο α’ περ. 7 του Ν.3463/2006 ως ισχύει)

2.5 Αποχέτευσης (περιγραφόμενες αρμοδιότητες αποχέτευσης – βιολογικού καθαρισμού στο άρθρο 75 & Ι εδάφιο β’ περ. 4 του Ν.3463/2006 ως ισχύει)

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, καθώς και για την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

3. τον κ. Μεχμέτ Χακάν του Νιχάτ  

Ως  Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Πρασίνου και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

3.1 Καθαριότητας και Περιβάλλοντος (όλες οι περιγραφόμενες αρμοδιότητες στο άρθρο 75 & Ι εδάφιο β’ του Ν.3463/2006 ως ισχύει)

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, καθώς και για την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

4. τον κ. Χαλήλ Λατίφ του Ραμαδάν   

Ως Αντιδήμαρχο Παιδείας & Αθλητισμού και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :

4.1 Παιδείας (όλες οι περιγραφόμενες αρμοδιότητες στο άρθρο 75 & Ι εδάφιο στ’ του Ν.3463/2006 ως ισχύει)

4.2 Αθλητισμού(όλες οι περιγραφόμενες αρμοδιότητες στο άρθρο 75 & Ι εδάφιο στ’ του Ν.3463/2006 ως ισχύει)

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, καθώς και για την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

5. τον κ. Ριτβάν Δεμήρ του Ραμαδάν  

Ως  άμισθο Αντιδήμαρχο Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

5.1 Διοικητικών – Οικονομικών Θεμάτων (όλες οι περιγραφόμενες αρμοδιότητες κρατικού χαρακτήρα στο άρθρο 75 & ΙΙ του Ν.3463/2006 ως ισχύει)

5.2 Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (όλες οι περιγραφόμενες αρμοδιότητες στο άρθρο 75 & Ι εδάφιο ε’ του Ν.3463/2006 ως ισχύει)

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή  πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, καθώς και για την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

Β. Εξουσιοδοτεί όλους τους ανωτέρω αντιδημάρχους για τη χορήγηση και υπογραφή παντός είδους πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και λοιπών διοικητικών εγγράφων καθώς και για την επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής και της έκδοσης αντιγράφων εκ του πρωτοτύπου και για την τέλεση πολιτικών γάμων σε περίπτωση απουσίας του Δημάρχου.

Γ.  Από τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων εξαιρούνται:

1.  H εκ του νόμου αρμοδιότητα του Δημάρχου, ως πειθαρχικού Προϊσταμένου.

2.  Η αρμοδιότητα εισαγωγής θεμάτων στο δημοτικό συμβούλιο.

3. Η πάσα έγκριση δαπανών και διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

Δ. Ο Δήμαρχος Ιάσμου κρατά και ασκεί ο ίδιος τις αρμοδιότητες :

Απασχόλησης, Ανάπτυξης & Αγροτικής Ανάπτυξης

1. Ανάπτυξης (όλες οι περιγραφόμενες αρμοδιότητες στο άρθρο 75 & Ι εδάφιο α’ του Ν.3463/2006 ως ισχύει)

2. Απασχόλησης (όλες οι περιγραφόμενες αρμοδιότητες στο άρθρο 75 & Ι εδάφιο δ’ του Ν.3463/2006 ως ισχύει)

3. Αγροτικής Ανάπτυξης-Κτηνοτροφίας-Αλιείας (όλες οι περιγραφόμενες αρμοδιότητες στο άρθρο 75 & Ι εδάφιο η του Ν.3463/2006 ως ισχύει)

4. Περισυλλογής Αδέσποτων Ζώων (οι περιγραφόμενες αρμοδιότητες στο άρθρο 75 & Ι εδάφιο γ’ περ. 10, 28 του Ν.3463/2006 ως ισχύει)

Ε. Η θητεία των ως άνω Αντιδημάρχων ορίζεται έως την 31/12/2023. Είναι δυνατή η ανάκληση Αντιδημάρχου μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.

ΣΤ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, η Αντιδήμαρχος κ. Αϊσέλ Αμέτ αναπληρώνει το Δήμαρχο στα καθήκοντά του.

Ζ. Ως Άμισθος Αντιδήμαρχος ορίζεται ο κ. Ριτβάν Δεμήρ του Ραμαδάν.

Η. Η παρούσα να δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα της Π.Ε Ροδόπης, να αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ιάσμου και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΑΣΜΟΥ

MOYMIN ΜΟΥΜΙΝ

Εσωτερική διανομή:

(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

Αναφερόμενοι Αντιδήμαρχοι

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Γενική Γραμματέας

Διευθύνσεις και τμήματα όλων των Δημοτικών Ενοτήτων

Δημοτικοί Σύμβουλοι

Τοπικοί Πρόεδροι

Last modified: 20 Απριλίου 2023

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *