Clear sky
28°C
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ Δ.Σ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ

16 Οκτωβρίου 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ίασμος, 15-10-2022
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Α.Π. 7163
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
ΠΡΟΣ
Κάθε αποδέκτη

Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
Εθνικής Αμύνης 4, Ίασμος Ροδόπης
τηλ. : 2534350100,101
e-mail : politis@iasmos.gr
πληρ. : Δήμαρχος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΤΟΥ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ <<ΕΜΠΡΟΣ>>
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ: Διαγραφή δημοτικού συμβούλου του Δήμου Ιάσμου, Κίντς Ερκάν, από τη δημοτική παράταξη «ΕΜΠΡΟΣ» κατά το άρθρο 66 & 5 του Ν. 3852/2010.

Με την υπό αριθμό 6972/07-10-2022 πρόσκληση ο Δήμαρχος Ιάσμου, επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «ΕΜΠΡΟΣ» λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:

 1. Tις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018.
 2. Την αριθ. : 375 Εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ (Α.Π.: 39167/ 2-6-2022)
 3. Την αριθ. : 380 Εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ (Α.Π.: 39456/ 15-6-2022)
 4. Το άρθρο 66 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 ως ισχύει 5. Την με αριθ. 91/59851/21-08-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών

προσκάλεσε τα μέλη της δημοτικής παράταξης «ΕΜΠΡΟΣ», σε Έκτακτη Συνεδρίαση στις 7 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:30.

Ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «ΕΜΠΡΟΣ» και Δήμαρχος Ιάσμου διαπίστωσε ότι από τα εννέα (09) μέλη της Δημοτικής παράταξης συμμετείχαν τα επτά (07) μέλη.

ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ «ΕΜΠΡΟΣ»

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. ΜΠΑΤΖΙΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
 2. ΧΟΥΣΕΪΝ ΣΑΛΗΜ
 3. ΜΟΥΜΙΝ ΜΟΥΜΙΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΤΑΦΑ
 4. ΧΑΛΗΛ ΛΑΤΙΦ
 5. ΜΕΧΜΕΤ ΧΑΚΑΝ
 6. ΧΑΣΑΝ ΜΟΥΣΤΑΦΑ
 7. ΓΙΑΛΟΥΤΣ ΟΚΤΑΪ

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. ΜΕΧΜΕΤ ΜΕΧΜΕΤ

Ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «ΕΜΠΡΟΣ» και Δήμαρχος Ιάσμου εισηγούμενος το θέμα είπε τα εξής :

Κατά το άρθρο 66 & 5 του Ν. 3852/2010: ’’ Εάν η δημοτική παράταξη έχει τουλάχιστον τρία (3) μέλη, με αιτιολογημένη απόφαση και με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) αυτών, είναι δυνατόν να διαγραφεί σύμβουλος, ο οποίος είναι μέλος της.

Ο δημοτικός σύμβουλος Κίντς Ερκάν έως σήμερα μέλος της δημοτικής παράταξης ΕΜΠΡΟΣ:

 1. Από τον ορισμό του ως αντιδημάρχου, τον Σεπτέμβριο του 2021 μέχρι την αντικατάστασή του με αιτιολογημένη απόφαση δημάρχου, κατόπιν εξαμήνου απουσίαζε χωρίς άδεια και πολλαπλές φορές από τα καθήκοντά του. Ειδικότερα δε ταξίδεψε για λόγους αναψυχής σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες (π.χ. Ιταλία, Γαλλία), σε Ασιατικές χώρες (Τουρκία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα) και πλείστες φορές σε Γερμανία για επαγγελματικούς λόγους. Με αποτέλεσμα να μην ασκεί τα καθήκοντά του, να απουσιάζει αδικαιολόγητα από την υπηρεσία και να λειτουργεί σκόπιμα εις βάρος της δημοτικής αρχής, παράταξης και δημοτών.
 2. Μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ως αντιδημάρχου Παιδείας, χωρίς να είναι αρμόδιος για ανάθεση εργασιών, εντελώς παράνομα, παράτυπα, προφορικά ανέθεσε στον φίλο του, Καμπά Τζουνέιτ, εργασίες ελαιοχρωματισμού σε σχολεία του δήμου με σκοπό την υπερτιμολόγηση αυτών των εργασιών και την απόκτηση παράνομου περιουσιακού οφέλους από κοινού.
 3. Από τον Μάρτιο του 2022 συνεργάζεται με παρατάξεις της αντιπολίτευσης σύσσωμης με σκοπό να πλήξει το κύρος της παράταξης, της διοίκησης του δήμου και να εμποδίσει την πρόοδο των έργων για την ανάπτυξη του τόπου.
 4. Τέλος και ειδικότερα συνεργάζεται στενά με τον δημοτικό σύμβουλο Ιμάμ Τζανέρ (κατά δήλωσή του υποψήφιο δήμαρχο) με σκοπό να πλήξει τη συνοχή της δημοτικής παράταξης και να εμποδίσει την πρόοδο των έργων για την κοινωνία.
 1. Από τον Σεπτέμβριο του 2020 και λόγω νόμιμης αντικατάστασής τού από τη θέση του αντιδημάρχου, συνεχώς και αδιαλείπτως, με λόγο και έργο, εναντιώνεται, αποδοκιμάζει, απαξιώνει τις θέσεις και τις αρχές της παράταξης.
 2. Σε πρόσφατη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε, κατηγόρησε τη δημοτική αρχή και τον δήμαρχο, για ατασθαλίες και κακή διαχείριση με μη υπαρκτά στοιχεία. Επίσης στην ίδια συνέντευξη τύπου καταφέρθηκε με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς (π.χ. σβούρα) κατά του δημάρχου, επικεφαλή της παράταξης, εμπλέκοντας ακόμη αναφορές και για συγγενικά του πρόσωπα που δεν έχουν καμία σχέση με την πολιτική.
 3. Από τον Σεπτέμβριο του 2020 συνεργάζεται με παρατάξεις της αντιπολίτευσης σύσσωμης με σκοπό να πλήξει το κύρος της παράταξης, της διοίκησης του δήμου και να εμποδίσει την πρόοδο των έργων για την ανάπτυξη του τόπου.
 4. Τέλος και ειδικότερα συνεργάζεται στενά με τον δημοτικό σύμβουλο Ιμάμ Τζανέρ (κατά δήλωσή του υποψήφιο δήμαρχο) με σκοπό να πλήξει τη συνοχή της δημοτικής παράταξης και να εμποδίσει την πρόοδο των έργων για την κοινωνία.

ΠΡΟΤΑΣΗ :

Για όλους τους παραπάνω λόγους προτείνω :

 1. Να εγκρίνετε το κατεπείγον χαρακτήρα της συνεδρίασης και του παραπάνω αναλυτικά αναφερόμενου θέματος.
 2. Να αποφασίσετε τη διαγραφή του δημοτικού συμβούλου, κ. Κίντς Ερκάν από μέλος της δημοτικής παράταξης «ΕΜΠΡΟΣ».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Τα μέλη της Δημοτικής Παράταξης «ΕΜΠΡΟΣ» αφού έλαβαν υπόψη τους την εισήγηση – πρόταση του Δήμαρχου Ιάσμου, επικεφαλή της Δημοτικής Παράταξης «ΕΜΠΡΟΣ», κ. Οντέρ Μουμίν.
Και έπειτα από διαλογική συζήτηση που διεξήχθη κατά την οποία το μέλος της παράταξης, κ.Λεμονιά Μπάτζιου ψήφισε κατά:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(6 υπέρ, 1 κατά)

α. Εγκρίνουν τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης και του παραπάνω θέματος
β. Τη διαγραφή του δημοτικού συμβούλου, κ. Κίντς Ερκάν από μέλος της δημοτικής παράταξης «ΕΜΠΡΟΣ»

Από σήμερα 07/10/2022 και ώρα 20.30 θεωρείται ανεξάρτητο μέλος του δημοτικού συμβουλίου, μη ανήκοντα σε κάποια δημοτική παράταξη.


Το παραπάνω πρακτικό λήψης απόφασης κοινοποιείται υποχρεωτικά στον Πρόεδρο του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, δίχως όμως να ελέγχεται από αυτόν, καθώς και στον διαγραφέντα σύμβουλο.


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου οφείλει να ανακοινώσει την απόφαση διαγραφής στο δημοτικό συμβούλιο, καθώς και να την κοινοποιήσει στην οικεία στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΑΣΜΟΥ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΕΜΠΡΟΣ

ΟΝΤΕΡ ΜΟΥΜΙΝ

Κοινοποίηση
Προς κάθε αποδέκτη

 1. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ιάσμου
 2. Δημοτικοί σύμβουλοι δήμου Ιάσμου
 3. Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΑΜΘ
 4. Διαγραφέντα σύμβουλο

Last modified: 16 Οκτωβρίου 2022

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *