Fog
12°C
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ∆ΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ

11 Απριλίου 2023

                                                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Ίασμος, 10-04-2023

∆ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ                                                                      Αριθ.πρωτ: 2676

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μ. Καρούνη

ΤΗΛ.: 2534350105

e-mail karouni@iasmos.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ∆ΥΟ (2)ΜΗΝΩΝ

για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών  εκτάκτων και απρόβλεπτων  αναγκών στο Τμήμα  Τεχνικών Υπηρεσιών   του Δήμου

Ο ∆ήµος Ιάσμου έχοντας υπόψη :

 1.  Τις διατάξεις του άρθρου  206 του ν. 3584/07, παρέχεται η δυνατότητα στους Δήμους να προσλαμβάνουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως δύο (2) μηνών, με διαδικασίες απλουστευμένες, αποκλειστικά και μόνο για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών
 2.  Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.2 περ. ιε΄ του Ν. 4765/2021 ΦΕΚ 6/τΑ΄/15.1.2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις», σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 4765/2021 το προσωπικό που προσλαμβάνεται για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών.
 3.  Την µε αριθ.40/2023 απόφαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, µε την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη προσωπικού, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών στην υπηρεσία καθαριότητας και  συγκεκριμένα την  πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου/Ηλεκτροτεχνίτη, με σύμβαση Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών από την ημερομηνία πρόσληψης, προκειμένου να ενισχυθεί το Τμήμα  Τεχνικών Υπηρεσιών στην κάλυψη άμεσων αναγκών στην επίβλεψη και συντήρηση αντλιοστασίων ύδρευσης και οδοφωτισμού.
 4. Τον εν ισχύ Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιάσμου.
 5. Τις έκτακτες και άμεσες ανάγκες του Δήμου Ιάσμου σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υπηρεσία ύδρευσης και οδοφωτισμού, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών  ή εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών.
 6. Τη σχετική βεβαίωση της οικονομικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη πιστώσεων.
 7. Την αριθ. πρωτ. 2521/04.04.2023 διαπιστωτική πράξη περί  εκτέλεσης   καθηκόντων Δημάρχου Ιάσμου.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη ενός  (1)ατόµου µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου  Ορισµένου Χρόνου διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης  και  μέχρι  δύο (2) μήνες, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών  εκτάκτων και απρόβλεπτων  αναγκών στο Τμήμα  Τεχνικών Υπηρεσιών , ως εξής:

– (1) βοηθό ηλεκτρολόγο- ειδικότητας ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ :ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ(ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ)

Τίτλος σπουδών και λοιπά  απαιτούµενα
(τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
Α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροτεχνίτη Α, Γ, ΣΤ ειδικότητας ή Βεβαίωση Αναγγελίας Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότητας του Π.Δ. 108/2013 όπως ισχύει (*). β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ και Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3745/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας ή βεβαίωσης υπηρεσίας ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση αναγγελίας χορηγήθηκε βάσει του Ελληνική συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα) α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροτεχνίτη Α, Γ, ΣΤ ειδικότητας ή Βεβαίωση Αναγγελίας Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότητας του Π.Δ. 108/2013 όπως ισχύει (*). β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας ή βεβαίωσης υπηρεσίας ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση αναγγελίας χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα) α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροτεχνίτη Α, Γ, ΣΤ ειδικότητας ή Βεβαίωση Αναγγελίας Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότητας του Π.Δ. 108/2013 όπως ισχύει (*). β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2617/2000 τη ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωσης αναγγελίας (*). ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα) α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροτεχνίτη Α, Γ, ΣΤ ειδικότητας ή Βεβαίωση Αναγγελίας Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότητας του Π.Δ. 108/2013 όπως ισχύει (*). β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2617/2000 τη ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωσης αναγγελίας (*). (*) ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του Π.Δ. 108/2013, εφόσον στη νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια και η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία. Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να υπολογιστεί η εμπειρία, για υποψηφίους με προσόντα Β΄ και Γ΄ επικουρίας.  
  

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση
 2. Ευκρινή φωτοαντίγραφα των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
 4. Α.Φ.Μ.
 5. Α.Μ.Κ.Α.
 6. Αριθμός Μητρώου Ι.Κ.Α.
 7. Τις προβλεπόμενες άδειες άσκησης επαγγέλματος και τους προβλεπόμενους τίτλους σπουδών.

         Η αίτηση των υποψήφιων και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στο  Πρωτόκολλο του ∆ήµου Ιάσμου είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή.  

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία δύο (2)  ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, δηλαδή  έως 12.04.2023 και ώρα 15:00.

 

                                Ο ΕΚΤΕΛΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΙΑΣΜΟΥ

                               ΜΟΥΜΙΝ ΜΟΥΜΙΝ

Last modified: 11 Απριλίου 2023

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *