ΓΙΑΛΟΥΤΣ Οκτάι

Αντιδήμαρχος Υγείας, Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού

Έχει αναλάβει:

Τις αρμοδιότητες Θεμάτων Κοινωνικής υπηρεσίας, κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης

Τις αρμοδιότητες Θεμάτων  Παιδείας, Νεολαίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού 

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων,  καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

Comments are closed.