Νέα-Ανακοινώσεις

Νέα-Ανακοινώσεις

Αναστολή – Ακύρωση της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών του Δήμου Ιάσμου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ 300/2020Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου...

31 Μαρτίου 2020

Read More

Νέα-Ανακοινώσεις

Παροχή ψυχολογικής υποστήριξης προς τους πολίτες λόγω της πανδημίας του κορονοϊού

Ο Δήμος Ιάσμου στα πλαίσια των υποστηρικτικών μέτρων αντιμετώπισης των...

18 Μαρτίου 2020

Read More

Νέα-Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση Περί Αναστολής-Ακύρωσης Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών

Αναστέλλεται – ακυρώνεται η λειτουργία λαϊκών αγορών Ιάσμου και Σώστου...

17 Μαρτίου 2020

Read More

Νέα-Ανακοινώσεις

Δήμος Ιάσμου – Νέα μετρά κατά του Κορωνοϊου

Λειτουργούν e-Υπηρεσίες. Κάτ’οίκον παράδοση σε ηλικιωμένους και ευπαθείς...

16 Μαρτίου 2020

Read More

Νέα-Ανακοινώσεις

Ο Δήμος Ιάσμου θέτει σε λειτουργία τις e-υπηρεσίες

Για αίτηση απόκτησης πιστοποιητικών η βεβαιώσεων από τις υπηρεσίες του...

15 Μαρτίου 2020

Read More

Νέα-Ανακοινώσεις

Επιπρόσθετα Μέτρα για τον Περιορισμό της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού

Αναστέλλονται οι ακόλουθες επιχειρηματικές δραστηριότητες σε όλη τη χώρα...

13 Μαρτίου 2020

Read More

Νέα-Ανακοινώσεις

Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωναϊού COVID-19

Σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7, της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου...

13 Μαρτίου 2020

Read More

Νέα-Ανακοινώσεις

Επείγουσα Ανακοίνωση

Σύμφωνα με την με αριθμό και ημερομηνία 55/11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού...

12 Μαρτίου 2020

Read More

Νέα-Ανακοινώσεις

Επείγουσα Ανακοίνωση

Στα πλαίσια εκτάκτων προληπτικών μέτρων για την εξάπλωση του κορωνοϊού και...

12 Μαρτίου 2020

Read More