7 Σεπτεμβρίου 2020 Archive

Προκηρύξεις

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για Προμήθεια Υγρών Καυσίμων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό διαγωνισμό για...

7 Σεπτεμβρίου 2020

Read More

Νέα-Ανακοινώσεις

ΣΟΧ 2/2020 – Τελικοί Πίνακες Επιτυχόντων/Προσληπτέων Πλήρους & Μερικής Απασχόλησης Σχολικών Καθαριστριών

Τελικός Πίνακας Επιτυχόντων/Προσληπτέων Πλήρους Απασχόλησης Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ...

7 Σεπτεμβρίου 2020

Read More