1 Σεπτεμβρίου 2020 Archive

Νέα-Ανακοινώσεις

Ορισμός Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων Δημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΗ 773/2020 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Έχοντας υπ’ όψη:  Τις διατάξεις του...

1 Σεπτεμβρίου 2020

Read More