11 Ιουνίου 2020 Archive

Νέα-Ανακοινώσεις

Πρόσληψη Επτά (7) Ατόμων για την Κάλυψη Εποχικών ή Παροδικών Αναγκών του Δήμου Ιάσμου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2020 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ...

11 Ιουνίου 2020

Read More